BIPSobota, 10.6.2023

Cenne pomysły – wysokie dotacje

Cenne pomysły – wysokie dotacje

Dokonano termomodernizacji Domu Dziecka w Trzemesznie. Dotacja ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 40 %wartości, a z budżetu starostwa 20% całej inwestycji skalkulowanej na kwotę 1 128 000 zł.

Budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie dofinansowano niemal w 44% ( 232 000 zł), a monitoring wizyjny w szkołach ponadgimnazjalnych w wysokości niemal 20% (12 209, 24 zł).

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie jako jednostka podległa starostwu powiatowemu zrealizował dwa projekty „PERSPEKTYWA” oraz „PROFESJONALNA KADRA”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie także zaangażowało się w realizację dwóch projektów: „Akord III Budowanie lokalnej sieci oparcia społecznego dla osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne” oraz „ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej - Moje Mieszkanie”, Obydwa projekty zostały dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Bardzo efektywnie wykorzystały szansę pozyskania funduszy z zewnątrz szkoły podlegające administracyjnie starostwu powiatowemu w Gnieźnie.

I Liceum Ogólnokształcące zrealizowało projekt „Chcę – potrafię – wiem – jestem aktywny” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 - projekt „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kłecku im. hm. Zygmunta Imbierowicza zakupił specjalistyczny sprzęt wspomagający proces rewalidacyjno – edukacyjny uczniów, a Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie zrealizował projekt „Dostawa i integracja zestawów zawierających komputery oraz specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dodatkowe przeznaczone do pracy z wychowankiem upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z zaburzoną komunikacja werbalną”, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłecku zrealizowała projekt „Dofinansowanie działalności Punktów Konsultacyjnych w szkołach”, natomiast Młodzieżowy Dom Kultury w Gnieźnie sfinansował w ten sposób „XVI Konferencję Naukową Historyków Powstania Wielkopolskiego” oraz „IV Międzynarodowe Spotkania Zespołów Folklorystycznych”.

Gratulujemy aktywności, pomysłowości oraz inicjatywy pomysłodawcom i realizatorom wszystkich projektów.

Barbara Plucner
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki