BIPSobota, 03.6.2023

XXXIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad

XXXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
30 KWIETNIA 2009 ROKU

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2008 rok.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2008.
  1. przedstawienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2008 rok”;
  2. dyskusja;
  3. przedstawienie opinii wszystkich Komisji Rady oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu;
  4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego;
  5. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.
  2. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie – droga powiatowa nr 2289 P
  3. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009.
  4. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki