BIPCzwartek, 04.3.2021

Na cele charytatywne

W zamian za wyrażenie zgody na umieszczenie gabloty firma Sport-Premium przekazuje co roku premię pieniężną, którą Starostwo przekazuje na cele charytatywne – pomoc dzieciom specjalnej troski.

Starostwo posiada dwie tablice zainstalowane przez w/w firmę. Druga z mapą powiatu znajduje się przed budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Wyszyńskiego. Gabloty mają energooszczędne podświetlenie i są wyposażone w nowoczesne czujniki zwierzchniowe, co do minimum obniża koszt ich eksploatacji.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem i zainstalowaniem gabloty pokrywa firma Sport-Premium, która jest również zobligowana do wykonywania ewentualnych napraw.

Agnieszka Rzempała-Chhmielewska

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych