BIPŚroda, 07.6.2023

Na cele charytatywne

W zamian za wyrażenie zgody na umieszczenie gabloty firma Sport-Premium przekazuje co roku premię pieniężną, którą Starostwo przekazuje na cele charytatywne – pomoc dzieciom specjalnej troski.

Starostwo posiada dwie tablice zainstalowane przez w/w firmę. Druga z mapą powiatu znajduje się przed budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Wyszyńskiego. Gabloty mają energooszczędne podświetlenie i są wyposażone w nowoczesne czujniki zwierzchniowe, co do minimum obniża koszt ich eksploatacji.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem i zainstalowaniem gabloty pokrywa firma Sport-Premium, która jest również zobligowana do wykonywania ewentualnych napraw.

Agnieszka Rzempała-Chhmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki