BIPPiątek, 02.6.2023

Turystyka kulturowa tematem gnieźnieńskiej konferencji

Turystyka kulturowa tematem gnieźnieńskiej konferencji

Podstawowym celem konferencji jest przegląd form współczesnej turystyki kulturowej, a także analiza celów, treści i programów poszczególnych typów wypraw oraz profilu ich uczestników. Niezwykle ambitny program konferencji przewiduje cykl wykładów merytorycznych z dyskusją, tematyczne warsztaty konwersatoryjne, w tym także dla przedstawicieli samorządów, event turystyczno – kulturowy w muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, oraz wieczorny event turystyczno – kulturowy w Gnieźnie, którego integralną część stanowić będzie otwarty koncert muzyki barokowej przeznaczony nie tylko dla gości i uczestników gnieźnieńskiej konferencji, ale również dla mieszkańców miasta i powiatu oraz miłośników Katedry Gnieźnieńskiej.

Dowodem operatywności i determinacji działania organizatorów jest publikacja monograficzna pod redakcją dr Karoliny Buczkowskiej i dr Armina Mikosa von Rohrchscheidt pt. „Współczesne formy turystyki kulturowej”, która ukazała się niemal w przeddzień konferencji, co, jak podkreślają oboje autorzy, stanowi drugi tego typu przypadek(po Poznaniu) w historii edycji materiałów naukowych.

Konferencję zainicjował dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Wiktor. Wyraził głębokie zadowolenie, że turystyka kulturowa stała się obiektem wnikliwych badań naukowców i to różnej specjalności, bo tylko w ten sposób, jak mówił, można się spodziewać traktowania turystyki jako poważnej gałęzi gospodarki.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak. W imieniu organizatorów powitał wszystkich gości. Podziękował za przyjęcie zaproszenia przedstawicielom świata nauki, którzy zechcieli swoją wiedzą i autorytetem wesprzeć wysiłki władz Powiatu Gnieźnieńskiego pragnących wypromować nasze miasto i przyległe gminy jako miejsce atrakcyjne turystycznie.

-Cieszę się niezmiernie, mówił wicestarosta Dariusz Pilak, że dzięki Państwa wiedzy będziemy mogli doskonalić strategiczny projekt promocji naszego regionu, tak, by spełniał on standardy europejskie, przyniósł wymierny efekt ekonomiczny i społeczny oraz zapewnił naszemu miastu należne mu miejsce na turystycznej mapie Polski i Europy.

Inauguracyjny wykład wygłosiła prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda. Do wypowiedzi na temat ekonomicznych aspektów turystyki kulturowej nawiązał także dr Piotr Zmyślony, który jednak nie do końca zgodził się z poglądami swej przedmówczyni. Cel został jednak osiągnięty. Dyskusja, która towarzyszyła obu wystąpieniom, miała wyraźnie podgrzaną temperaturę. To niewątpliwie dobry prognostyk na kolejne dni konferencji. Merytorycznie, energetycznie, konstruktywnie... i tego właśnie oczekiwaliśmy.

Barbara Plucner
fot. J. Andrzejewski


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki