BIPPiątek, 02.6.2023

Pożegnań czas

Pożegnań czas

Uroczystość rozpoczęła się nietypowo. Starszych kolegów żegnali uczniowie klas programowo niższych. Część artystyczną, której najważniejszymi odbiorcami byli tegoroczni abiturienci, można nazwać sentymentalną podróżą w uczniowską przeszłość. Nie brakowało dowcipu, ruchu scenicznego, ale także refleksji i zadumy nad czasem, który nieuchronnie wyznaczył finisz uczniowskich zmagań.

W części oficjalnej głos zabrała dyrektor szkoły, Iwona Ratajczak. Z prawdziwym wzruszeniem witała wszystkich zebranych. Bohaterom dnia natomiast, gratulując sukcesu, życzyła pozytywnych wyników na egzaminie maturalnym. - Przed Wami, drodzy maturzyści, mówiła dyrektor szkoły, jeszcze ten najważniejszy egzamin – egzamin dojrzałości, którego pomyślne przejście otworzy tak naprawdę drogę do dalszego życia. Ale czeka Was jeszcze jedno zadanie - egzamin zawodowy. Wierzę, że i tu nie zabraknie ani wiedzy, ani szczęścia. Pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że jesteście przygotowani dobrze i odpowiedzialnie podejdziecie do tej ważnej próby. Dziękuję jednocześnie moim koleżankom i kolegom za zaangażowanie w jak najskuteczniejsze działania, abym 30 czerwca, rozdając świadectwa maturalne, mogła zobaczyć wyłącznie uśmiechnięte twarze i okrzyki radości.

Do słów dyrektor Ratajczak nawiązał w swej wypowiedzi wicestarosta Dariusz Pilak. Podkreślił trud i poświęcenie pracowników szkoły. Przypomniał, jakiemu skomplikowanemu procesowi transformacji uległa szkoła zarządzana przez panią dyrektor Ratajczak.

W imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego składam na Pani ręce, Pani Dyrektor, najserdeczniejsze gratulacje wszystkim absolwentom otrzymującym świadectwo ukończenia szkoły, mówił wicestarosta. - Wierzę, że wiedza i umiejętności zdobyte w tej ważnej dla naszej lokalnej społeczności placówce oświatowej, pozwolą młodym ludziom zdać ze wspaniałymi wynikami egzamin dojrzałości. Absolwentów pragnę zapewnić, że kiedy się czegoś pragnie, wtedy cały wszechświat pomaga spełnić nasze marzenia – zakończył.

Swoją wdzięczność uczniowie wyrazili, ofiarowując Gronu Pedagogicznemu bukiety kwiatów.

Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi, które odebrali z rąk dyrektor szkoły, wychowawców oraz reprezentantów władz powiatu, wicestarosty Dariusza Pilaka i członka Zarządu Wojciecha Krawczyka.

Wszystkim zebranym na sali udzielił się radosny entuzjazm, ale i podniosłość chwili, a łzy, które popłynęły, były dowodem prawdziwej więzi między nauczycielami i ich wychowankami…

Barbara Plucner





drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki