BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego Marka Jankowskiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych powiatowych,
 8. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego,
 9. Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Gnieźnieńskim w roku szkolnym 2003/2004 oraz analiza stanu zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych,
 10. Sprawozdanie z kontroli ZOZ przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
 11. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. postępowania zmierzającego do ustanowienia insygniów władz samorządowych Powiatu Gnieźnieńskiego,
  2. zmiany uchwały Nr XLV/272/2002 dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 32439 Mieleszyn-Kłecko,
  3. przekazania pomocy dla Województwa Wielkopolskiego,
  4. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2003 rok
 12. Interpelacje i zapytania Radnych,
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 14. Wolne głosy i informacje,
 15. Zakończenie sesji.
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki