BIPWtorek, 30.5.2023

Inwestycje w oświacie

Zmodernizowano już II Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Gnieźnie. Jeszcze w roku 2003 zostaną podjęte prace w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie rozpoczęła się od początku września br. Prace powinny zakończyć się z końcem listopada. Wykonawcą robót jest firma „Henbud” z Kłecka. Jak do tej pory wymieniono w całości stolarkę okienną i drzwi (ok. 460 m2), docieplono stropodach wełną mineralną (1400 m2), docieplono budynek w postaci wykonania termoizolacji w systemie „Atlas” (3500 m2). W chwili obecnej trwają roboty malarsko-wykończeniowe. Ponadto po zakończeniu okresu grzewczego zostanie wymieniona kotłownia z węglowej na gazową wraz z zamontowaniem kolektorów słonecznych.

Jak podkreśla Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski : „Przeprowadzenie termomodernizacji w placówkach podległych starostwu wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, jednakże osiągnięty efekt ekonomiczno-ekologiczny powinien wkrótce wpłynąć na zwrot poniesionych kosztów przeprowadzonej inwestycji. Myślę, że nie do podważenia jest również fakt, że znacznej poprawie ulegnie komfort pracy, zarówno nauczycieli jak i samych uczniów. Dzięki wykonanemu remontowi będziemy mogli już niebawem pochwalić się kolejną dobrze reprezentującą się placówką oświatową”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie to szkoła w tradycjami, sięgającymi lat 20. XX wieku. Internat działający przy Ośrodku zapewnia opiekę nad uczniami, również spoza Powiatu Gnieźnieńskiego. Podejmowane zadania rewalidacyjne oraz osiągnięcia szkoły w pracy na rzecz dzieci specjalnej troski zostały uhonorowane m.in. przyznaniem Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego decydując się na przeprowadzenie kompleksowego remontu placówki dołożył jednocześnie kolejną cegiełkę dla uczczenia roku 2003 – jako Roku Osób Niepełnosprawnych.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki