BIPNiedziela, 28.5.2023

ISO za zarządzanie

ISO za zarządzanie

Z tego wynika duża troska władz powiatu o dobrą organizację pracy urzędu, doskonalenie metod zarządzania, aby zapewnić najwyższy komfort pracy urzędnikom, możliwość rozwoju zawodowego, co skutkować ma efektywną pracą na rzecz powiatu.

16 lutego 2009 roku zostało to potwierdzone przyznaniem Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2000 (dotyczącej zarządzania i organizacji).

Istotą Systemu Zarządzania Jakością jest ukierunkowanie na człowieka i ciągłe doskonalenie realizowanych działań.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie przygotowania do otrzymania certyfikatu rozpoczęło we wrześniu ubiegłego roku. Wybrany został pełnomocnik ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz zewnętrzna firma, która zdiagnozowała stan zarządzania i organizacji pracy w urzędzie, odbyły się spotkania z kadrą zarządzającą i pracownikami, sformalizowane procedury pracy.

Już w grudniu starostwo mogło przystąpić do audytu zewnętrznego, przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą, który zakończył się pozytywnie.

Jednak starostwo przez cały czas musi wykazywać się wysoką jakością pracy – co roku przeprowadzany będzie audyt nadzoru.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki