BIPŚroda, 27.10.2021

Urzędnicy ukończyli kurs w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska

Urzędnicy ukończyli kurs w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska

Kurs jest realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cały projekt składał się z trzech etapów, na których pracownicy urzędów gminnych planowali Program Ochrony Środowiska (POŚ), zajmowali się wdrożeniem POŚ oraz ewaluacją programu

W dniu 19 maja br., w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, odbyło się trzecie, ostatnie już spotkanie. Obejmowało ono następujące zagadnienia:

 • metody i techniki przeprowadzania ocen realizacji programu: oceny jakościowej i ilościowej,
 • efekty ekologiczne i ekonomiczne realizacji programu,
 • zgodność osiągalnych efektów z planowanymi,
 • przesłanki do usprawniania POŚ,
 • przygotowanie sprawozdania z realizacji POŚ,
 • aktualizację programu POŚ.
 • Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem jednostek samorządowych powiatu gnieźnieńskiego. Uczestniczyli w nim pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miasta oraz wszystkich gmin naszego powiatu.

  W czasie trwania kursu uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie programowania ochrony środowiska w gminie. Każdy z kursantów otrzymał trzy certyfikaty, potwierdzające uzyskanie wiedzy niezbędnej do właściwego tworzenia POŚ i aktów prawa miejscowego związanych z ochroną środowiska, wystawione w języku polskim, angielskim oraz przez Uniwersytet w Uppsali (Szwecja).

  drukuj:
  udostępnij:
  Projekty realizowane przez powiat

  Projekty realizowane przez powiat

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki
   
  Projekt współfinansowany

  Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych