BIPNiedziela, 28.5.2023

U źródeł Ojczyzny i Kościoła z Janem Pawłem II

U źródeł Ojczyzny i Kościoła z Janem Pawłem II


Honorowy patronat nad uroczystością objęli: metropolita gnieźnieński ks. abp. Henryk Józef Muszyński, starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, prezydent Gniezna Jacek Kowalski oraz burmistrz miasta i gminy Czerniejewo Danuta Grychowska. Zjazd zaszczycili swoją wicestarosta Dariusz Pilak, zastępca prezydenta miasta Gniezna Rafał Spachacz, burmistrz miasta i gminy Czerniejewo Danuta Grychowska, a także licznie zgromadzona młodzież ze szkół imienia Jana Pawła II z całej archidiecezji gnieźnieńskiej.

Organizatorzy zaplanowali obok części oficjalnej szereg wydarzeń o charakterze integrującym młodzież różnych środowisk i w różnym wieku, zaproszenie do udziału przyjęły bowiem szkoły wszystkich poziomów kształcenia. Regulamin przewidywał nadsyłanie do 15 kwietnia prac konkursowych w następujących kategoriach:

 • prezentacja multimedialna „Gniezno – gniazdo narodu i kolebka Kościoła”
 • plakat – „Moja szkoła – szkoła Jana Pawła II”
 • gazetka - „Moja szkoła – szkoła Jana Pawła II”
 • praca literacka – „Dziedzictwo Jana Pawła II w życiu młodego człowieka”.
 • Uroczystą mszę w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika koncelebrował ks. biskup Wojciech Polak, który wygłosił homilię na temat powrotu do Źródła, podkreślił także szczególną rolę, jaką mają przed sobą szkoły noszące imię papieża. – Szkoły imienia Jana Pawła II noszą na sobie szczególne piętno tego niezwykłego człowieka i jego pontyfikatu, noszą również zadanie i wezwanie, jakie płynie przede wszystkim z nauczania Ojca Świętego. On bowiem przypominał, że zasadniczym warunkiem na przyszłość jest właśnie ta młodzież, te polskie dzieci, a przy nich rodzice i duszpasterze, nauczyciele i wychowawcy, ale zarazem dodawał, że prawdziwe dobro młodego pokolenia powinno być troską całego naszego życia, całej naszej pracy wychowawczej.

  Zasadnicza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie. Wszystkich uczestników zjazdu powitała dyrektor szkoły Lidia Szczęsna. Podziękowała przybyłym gościom i wyraziła nadzieję na kontynuację tego typu spotkań w przyszłości.

  W części artystycznej wystąpił zespół kleryków „Genezaret”. Utwory przez nich wykonane pobudzały do refleksji i były inną formą przeżywania tej uroczystości. Gospodarze zjazdu zaprezentowali natomiast montaż słowno - muzyczny, przygotowany pod kierunkiem katechetki Katarzyny Bieleckiej, który nastrajał do pozytywnego myślenia oraz głębokiej przemiany swojego wnętrza, zgodnie z pragnieniem bohatera uroczystości, Jana Pawła II.

  Wspomnienia Stefana Szymkowiaka – przyjaciela szkoły, z zarazem radnego miasta i gminy Czerniejewo dotyczące pielgrzymki Ojca Świętego w Gnieźnie, uświadomiły przede wszystkim młodym uczestnikom uroczystości niezwykłą rolę Jana Pawła II w dziele odbudowy „duchowego oblicza tej ziemi”. Mistrzem słowa okazał się natomiast ksiądz prof. Jerzy Stefański, który anegdotycznie, a jednocześnie z wielką czcią potrafił przybliżyć młodemu pokoleniu wielkość charyzmatycznego papieża, który „kochał każde źdźbło trawy i człeka, co z losem się zmaga”.

  Wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak podkreślił, że wszystkich obecnych na zjeździe łączy jedno – „jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II, papieża, który pozostał człowiekiem przez cały okres swojego długiego pontyfikatu”. Starosta przypomniał, że w Gnieźnie podczas spotkania z młodzieżą papież wygłosił krótkie przemówienie poświęcone między innymi rodzinie. - Zwracał wtedy uwagę na fakt, że każda rodzina ma prawo do godnych warunków pracy, mieszkania i utrzymania, a każde dziecko do rzetelnego wychowania - kontynuował wicestarosta Pilak. Kończąc swoje wystąpienie życzył młodym uczestnikom zjazdu, aby z dumą reprezentowali ideały, które stały się udziałem życia patrona ich szkół, aby realizowali papieskie dziedzictwo jako wspólne dobro wszystkich Polaków, a w dorosłe życie szli z cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury.

  Laureatami rozstrzygniętych wcześniej konkursów okazali się:

 • w kategorii: prezentacja multimedialna - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zasutowie,
 • w kategorii: plakat - Weronika Rudzińska (Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Gizałkach)
 • w kategorii: gazetka szkolna: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
 • w kategorii: praca literacka: Judyta Janaszak (Szkoła Podstawowa w Żydowie) oraz Agnieszka Prech (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żydowie)
 • Organizatorzy przygotowali także okolicznościową pozycję monograficzną, w której oprócz fragmentów przemówień papieskich znalazły się prace laureatów konkursu literackiego i plastycznego, podręczny śpiewnik oraz wykaz obecnych na uroczystości 18 wspólnot noszących imię wielkiego rodaka.

  drukuj:
  udostępnij:
  PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki