BIPWtorek, 06.6.2023

Zarząd – LOT

W dniu 29 października 2003 r., podczas zebrania walnego członków założycieli został wybrany Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” w składzie:

Przewodniczący Bogusław Rzyski
Z-ca Edmund Kozłowski
Sekretarz Ramzes Temczuk
Skarbnik Grażyna Janas
Członek Zarządu Eugeniusz Zamiar
oraz Komisja rewizyjna w składzie:
Przewodniczący Krystian Grajczak
Członek Zarządu Elżbieta Budzyńska
Członek Zarządu Małgorzata Robakowska

Przypomnijmy, że:

Podstawą działania dla Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" jest ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (DZ.U. z 1990 r., nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 roku (DZ.U. nr 62, poz. 689 z późn. zm.).

Dzięki skupieniu działań wielu podmiotów w jednej instytucji, jaką jest Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski", zostaną skoordynowane wszystkie działania w zakresie promocji szlaku oraz organizacji wszelkiego typu przedsięwzięć odbywających się na trasie szlaku.

Aby jednak Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" mogła w praktyce zrealizować wszystkie założone cele warunkiem koniecznym jest udział silnej reprezentacji podmiotów działających w branży turystycznej na trasie szlaku (przede wszystkim samorządy, hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe itp.).

Stąd, wszystkie podmioty i osoby zainteresowane udziałem w pracach nowo powołanej organizacji proszone są o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie – Wydział Promocji i Rozwoju, tel. (061) 424 07 21 oraz Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, tel. (061) 428 01 00 lub e-mail: promocja@powiat-gniezno.pl, turystyka@powiat-gniezno.pl.

Katarzyna Paluszak

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki