BIPSobota, 03.6.2023

W trosce o nasze zdrowie

W trosce o nasze zdrowie


Konferencję otworzył prezes Zarządu Rejonowego PCK Włodzimierz Pilarczyk. Powitał zebranych gości, a następnie złożył sprawozdanie z działalności w latach 2005 – 2009. Przypomniał zasady funkcjonowania organizacji, przedstawił najważniejsze osiągnięcia. Wniosek przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Wandy Słomowicz o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutoriom został przyjęty jednogłośnie. Skarbnik Halina Sztyma przypomniała, że wszystkie zebrane środki przeznaczone były na działalność statutową, a organizacja zrzesza działaczy – społeczników, którzy za swoją pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Najbardziej aktywnym członkom PCK wręczono nagrody i odznaczenia. Medalem Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego odznaczone zostały wieloletnie opiekunki Szkolnych Kół PCK Jolanta Bosak i Grażyna Kulpińska. Wręczając w imieniu starosty gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego odznaczenie, przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska powiedziała: - Niosąc pomoc dobrowolnie, propagując zdrowy styl życia, organizując szkolenia dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy i prowadząc szeroko rozumianą działalność prozdrowotną, udowadniacie państwo, że postawa altruizmu i głębokiego humanitaryzmu nie jest reliktem przeszłości i za to nie tylko dziękujemy, ale przede wszystkim wyrażamy swój podziw, którego medale są skromnym wyrazem.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki