BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad

XXXVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
25 czerwca 2009 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Infrastruktura drogowa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. współpraca z Miastem Gniezno i gminami Powiatu Gnieźnieńskiego
  2. układ komunikacyjny Miasta Gniezna i Powiatu - zamierzenia, działania oraz koncepcja uporządkowania ruchu samochodowego.
  3. ocena działalności Komisji doradczej ds. bezpieczeństwa, organizacji i inżynierii ruchu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2008 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
  2. w sprawie: wyrażenia woli realizacji zadania o nazwie „Modernizacja warsztatów szkolnych w ZSP Trzemeszno w celu dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do zmian na rynku pracy”.
  3. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Starosty Gnieźnieńskiego o dofinansowanie utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie Centrum Aktywizacji Zawodowej.
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013.
  5. w sprawie: podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Rejonem Humańskim w Obwodzie Czerkaskim na Ukrainie
  6. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2157 P Owieczki – Łubowo.
  7. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki