BIPŚroda, 31.5.2023

Bądź twórczy i aktywny

Bądź twórczy i aktywny

Przez lata pokutowało w szkołach myślenie, że pomagać należy uczniom mającym problemy z nauką, bo zdolniejsi ,,i tak sobie poradzą’’. Tymczasem talent pozostawiony bez opieki, odpowiednich warunków do rozwoju to zaprzepaszczony potencjał.

Z tego powodu w marcu tego roku ruszył w powiecie gnieźnieńskim, zainicjowany przez miejscowe starostwo, projekt pracy ze zdolną młodzieżą - ,,Bądź twórczy i aktywny’’. Ma on pomagać rozwojowi osobistych zainteresowań ucznia, jego umiejętności interpersonalnych, przygotować do skutecznej pracy w grupie, a także służyć kształtowaniu postaw patriotycznych, obywatelskich, społecznych, budzeniu poczucia więzi z własnym regionem.

Młodzież zakwalifikowana została do projektu na podstawie rozmów, prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni. Uczniowie mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach, indywidualnych zajęciach w ramach trzech kół: humanistycznego, przyrodniczo-technicznego oraz kulturoznawczo-obywatelskiego.

Wraz z końcem roku szkolnego nadszedł czas na pierwsze refleksje i podsumowania, zarówno ze strony przedstawicieli starostwa, wykładowców, jak i młodzieży. Na opinie czekał zwłaszcza organ prowadzący, czyli starostwo, bo realizowany projekt jest nowatorski, wyznaczający nowe kierunki pracy z młodzieżą. Streszczeniem wielu głosów podsumowujących może być stwierdzenie starosty Krzysztofa Ostrowskiego, iż projekt jest potrzebny i będzie kontynuowany. Starosta podziękował również wszystkim osobom, które były zaangażowane w przeprowadzenie zajęć.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki