BIPCzwartek, 01.6.2023

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Prezesem nowo powstałej spółki wydawniczej został ksiądz Krzysztof Prus, który dokonawszy wraz z zarządem szczegółowej analizy zarówno tendencji na rynku wydawniczym, sytuacji wydawnictwa oraz lokalnego rynku poligraficznego, stwierdził, że uruchomienie drukarni cyfrowej byłoby znakomitym uzupełnieniem działalności wydawniczej. W efekcie tych działań pod koniec kwietnia 2007 roku w „Gaudentinum” zostały zainstalowane urządzenia niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności poligraficznej, a 4 lipca 2007 roku w Prymasowskim Wydawnictwie rozpoczęły pracę dwa cyfrowe urządzenia drukujące firmy Océ - czarno-białe VarioPrint 2100 i kolorowe CS620. Stanowią one część wyposażenia drukarni cyfrowej, która powstała w ramach wydawnictwa.

Wszystkie te działania są efektem wdrożenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W piątek, 26 czerwca, w siedzibie Prymasowskiego Wydawnictwa „Gaudentinum” przy ulicy Łaskiego odbyła się uroczystość Inauguracji Projektu dotyczącego zwiększenia konkurencyjności na rynku i rozwoju nowej drukarni przeznaczonej do druków cyfrowych. Honory gospodarza spotkania pełnił ksiądz Krzysztof Prus, prezes wydawnictwa, który powitał przybyłych gości, a następnie przedstawił historię wydawnictwa i przybliżył informacje o urządzeniach zakupionych w ramach dotacji WRPO. Poświęcenia nowej hali i zakupionych urządzeń „na użytek człowieka i chwałę Bożą” dokonał arcybiskup Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński.

Gratulując odwagi, przedsiębiorczości oraz znajomości praw ekonomii umiejętnie stosowanych na niełatwym współczesnym rynku wolnokonkurencyjnym wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak dodał: - Pragnę w imieniu starosty gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego i swoim własnym złożyć na ręce księdza prezesa serdeczne gratulacje kierowane do wszystkich pracowników wydawnictwa.

Kto czyta książki, ten żyje dwa razy. To są słowa Umberto Eco. Kim jednak byłby Umberto Eco, gdyby nie wydawcy popularyzujący jego książki? Gaudentinum jest wydawnictwem odpowiedzialnym. Dzisiaj, kiedy spotykamy się z nieposzanowaniem słowa mówionego, tym bardziej pisanego, w czasach kryzysu pryncypialnych wartości, potrzebni nam są odpowiedzialni wydawcy. Wystawa prezentuje książki wydane przez Gaudentinum. Są to zarówno pozycje historyczne, jak i popularyzujące Gniezno oraz tradycje miasta, powiatu i Ziemi Gnieźnieńskiej. Cieszę się, że nasze gnieźnieńskie wydawnictwo otrzymało dotację unijną. Wierzę, że te środki zostaną wykorzystane z wielką korzyścią dla nas wszystkich. Chcę pogratulować sukcesu wszystkim twórcom tego projektu dzięki, któremu będziemy mieli lepszą jakość książek, a wydawnictwo stanowić będzie konkurencję dla najbardziej prestiżowych firm edytorskich i zakładów poligraficznych.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki