BIPSobota, 28.1.2023

W trosce o zdrowe środowisko

W trosce o zdrowe środowisko

Wnioski o dofinansowanie demontażu i utylizacji można złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest tj. demontażu i utylizownia wytworzonych odpadów azbestowych wynosi 80 % całkowitych kosztów tych działań, wymagany jest jedynie 20 % wkład własny wnioskodawcy. Maksymalna dla każdej nieruchomości kwota dopłaty z Funduszu na realizację tego zadania wynosi 10 000zł. Akcję likwidacji azbestu koordynuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Wnioski o dofinansowanie mogą złożyć właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości.

Wzór wniosku oraz regulamin udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia "Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego" są dostępne na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl Likwidację azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego przeprowadza Konsorcjum firm: PHU "EKO-FLORA" Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pomorskie oraz PPHU "EKO-MIX" SPUREK KONSTANTY ANDRZEJ ul. Grabiszyńska 163 50-950 Wrocław, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Akcja rozpoczęła się 18 maja br. i potrwa do 30 listopada 2009 r.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych