BIPSobota, 03.6.2023

Podsumowanie I roku pracy Starosty Gnieźnieńskiego - Jacka Kowalskiego

Starosta Gnieźnieński - Jacek Kowalski, podczas spotkania przedstawił oraz podsumował działania jakie wraz z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego zostały dokonane w zakresie następujących tematów:

 1. Walka z bezrobociem oraz działania mające na celu wzrost przedsiębiorczości w Powiecie Gnieźnieńskim a w nim:
  • Lokalny Program Aktywizacji Zawodowej „Szansa na pracę”.
  • Lokalny Program Aktywizacji Zawodowej „Kobieta aktywna”.
  • Porozumienie z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu, dotyczące określenia zasad współdziałania stron w zakresie prowadzenia działań na rzecz rozwoju i promocji Powiatu, a w szczególności wspierania małej i średniej przedsiębiorczości.
  • II edycji konkursu „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego 2002 roku”.
  • Uruchomieniu bezpłatnej infolinii Powiatowego Urzędu Pracy.
  • Możliwości deklaracji gotowości podjęcia pracy i potwierdzenia jej na terenie swojej gminy.
  • Zmiany zasady wypłacania zasiłków dla bezrobotnych.
  • Zmiany limitów godzin nadliczbowych w placówkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu .
  • Porozumienie dotyczące uproszczenia reguł składania przez pracodawców za pośrednictwem Cechu wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy refundacji wynagrodzeń młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Wydanie II edycji „Informatora dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą w Powiecie Gnieźnieńskim”.
  • Walka z bezrobociem oraz wspieranie przedsiębiorczości w powiecie na podstawie Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego.
 2. Inwestycje powiatowe:
  • Prace remontowe poszczególnych placówek oświatowych podległych Gnieźnieńskiemu Starostwu.
  • Zakup dla Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego czterech nowych karetek.
  • Starostwo Powiatowe przekazało dwa samochody (z czterech) dla Gnieźnieńskiej Policji.
  • Zakończono budowę drogi Mieleszyn – Karniszewo – Kłecko.
  • Budowa drogi Kiszkowo – Dąbrówka Kościelna - obecnie trwają prace remontowe na w/w drodze.
  • Przebudowa Szpitala przy ul. 3 Maja.
 3. Oszczędności w budżecie powiatu:
  • Zmiana spotkań Powiatowego Zespółu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Gnieźnie)
  • Likwidacja poszczególnych etatów w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie zmniejszająca wydatki budżetowe.
  • Informacja o wykonaniu prac remontowych i porządkowych na terenie oraz w budynkach stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego przez pracowników gospodarczych Wydziału. Organizacyjno - Prawnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 2003 roku. (Gniezno, ul. Sobieskiego 20, Gniezno, ul. Jana Pawła II).
  • Oszczędności poczynione w budżecie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakresie wydatków własnych.
 4. Współpraca z gminami:
  • Powstanie Kolegium Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego.
  • Starosta Gnieźnieński - inicjatorem zawiązania Związku Gmin na Rzecz Gospodarki Odpadami.
  • Porozumienie zawarte przez powiat z gminami wprowadziło możliwość składania wniosków o wymianę dokumentu w urzędzie swojej gminy,
 5. Rozwój turystyki:
  • Powstanie, rejestracja oraz wybór zarządu - Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”.
  • Udział Powiatu Gnieźnieńskiego na największych targach turystycznych w kraju i za granicą.
  • Przejecie przez Powiat Gnieźnieński - Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej.
 6. Współpraca zagraniczna:
  • Starosta reprezentując powiat - podpisał porozumienie o współpracy z Powiatem Teltow-Fläming
  • Podjęto również współpracę z włoską Prowincją Di Forli – Cesena.
 7. Przygotowanie powiatu do wstąpienia do Unii Europejskiej:
  • Zarząd Powiatu w kwietniu br. przyjął koncepcję przygotowania mieszkańców powiatu przed referendum odbyły się szkolenia dla :
   • Rolników
   • Przedsiębiorców
   • Nauczycieli i młodzieży
   • Pracowników samorządowych
   • Rencistów i emerytów
  • Przejecie działalności Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
  • Przedłużono okres funkcjonowania gminnych punktów informacji europejskiej do 20 grudnia 2003 r.
  • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie złożyło 14 propozycji projektów do realizacji, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 8. Pomoc osobom i organizacjom zrzeszającym osoby niepełnosprawne:
  • Rok 2003 został uznany jako Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych.
  • Odbyła się konferencja pt. „Unia Europejska drogą wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”.
  • Organizacje osób niepełnosprawnych otrzymały ponadto pomoc materialną.
  • Zostały przekazane faxy oraz sprzęt rehabilitacyjny organizacjom zrzeszającym osoby niepełnosprawne.
  • Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski wręczył akt powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 9. Inne sprawy:
  • Starosta Gnieźnieński wspólnie z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu podjął akcję profilaktyczną dotyczącą występowania chorób nowotworowych u kobiet.
  • Z inicjatywy Starosty Jacka Kowalskiego pojawiły się w mieście i powiecie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowań szklanych
  • nowa strona internetowa Powiatu Gnieźnieńskiego www.powiat-gniezno.pl
  • Starosta Jacek Kowalski odbył serię spotkań z wyróżniającymi się sportowymi z terenu powiatu: thriatlonistami, hokeistami na trawie oraz tenisistami stołowymi.
  • Starosta wręczył stypendia dla najlepszych sportowców Powiatu Gnieźnieńskiego.
  • Dziesięciu trenerów, zawodników i działaczy sportowych otrzymało nagrodę Starosty Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego.
  • Starosta przyznał stypendia dla najzdolniejszej młodzieży Powiatu Gnieźnieńskiego oraz stypendia socjalne – dla młodzieży zdolnej, pochodzącej z niezamożnych rodzin.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki