BIPPiątek, 09.6.2023

Nowe zajęcia w CAS Largo

Nowe zajęcia w CAS Largo
Cel działalności:
 • podejmowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielnienia,
 • umożliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom wyznaniowym i innym,
 • podejmowanie działań animujących powstanie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Swą ofertę kierujemy do:
 • osób indywidualnych,
 • organizacji społecznych i grup samopomocowych,
 • instytucji tworzących system pomocy społecznej publicznych i niepublicznych, 
 • pracodawców, osób prawnych,
 • i wszystkich innych którym nie jest obojętny drugi człowiek.

Korzystanie z porad, konsultacji, udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych w ramach Centrum Aktywności Społecznej Largo jest nieodpłatny.

Centrum Aktywności Społecznej Largo poza określonym wyżej zakresem działalności to także zaplecze, z którego można korzystać. W naszych zasobach znajdują się pomieszczenia dostosowane do prowadzenia różnego rodzaju zajęć warsztatowych, organizacji spotkań.


ZAPRASZAMY
KONSULTACJE I ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO*


Specjalista Godziny przyjęć Zakres
Psycholog Wtorki godz. 15:30 - 19:30
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • porady w zakresie zaburzeń psychicznych, zachowania i emocji
 • pomoc w nawiązywaniu prawidłowych relacji interpersonalnych (dziecko-rodzic, uczeń-nauczyciel)
 • porady w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych
Psycholog Soboty godz. 11:00-13:00
 • konsultacje i porady psychologiczne dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi (dorośli)
Psychiatra Poniedziałki godz. 15.00-17.00
 • porady dotyczące objawów i leczenia zaburzeń psychicznych oraz uzależnień
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • psychoedukacja chorych oraz ich rodzin
Pedagog (Przerwa wakacyjna) Środy i piątki godz. 15:00-18:30
 • indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna
 • pomoc w zakresie pracy korekcyjno – wychowawczej
 • konsultacje z rodzicami
Radca Prawny Czwartki godz. 16:00-18:0
 • Prawo karne: poradnictwo z zakresu prawa materialnego i procesowego
 • Prawo cywilne: poradnictwo z zakresu postępowania nieprocesowego, poradnictwo z zakresu postępowań nakazowych i upominawczych
 • Prawo rodzinne: poradnictwo w sprawach rozwodowych i separacyjnych, poradnictwpo w sprawach alimentacyjnych, poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej
 • Prawo ubezpieczeń: poradnictwo z zakresu emerytalno-rentowych
 • Prawo z zakresu prawa pracy
 • Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów: sprawy dotyczące uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu, poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, podnajemców itp
Doradca Zawodowy Środy godz. 17:00-19:00 Spotkania z psychologiem/doradcą zawodowym - rozmowy o odkrywaniu własnych zainteresowań, umiejętności i możliwości ich realizacji.
Psycholog
-
Indywidualne porady i konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze
Biuro Wystaw Artystycznych Funkcjonuje od 29 maja 2009 roku. Jest ono otwarte na wszelkie zjawiska w sztuce wizualnej. W BWA prezentowani są zarówno uznani artyści jak i twórcy amatorzy. Głównym celem BWA jest ukazanie sztuki tworzonej przez ludzi z pasją, którzy wciąż chcą doskonalić swoje umiejętności. Istotną częścią działalności galerii są spotkania z artystami,warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, fotograficzne i inne działania edukacyjne.
Zajęcia plastyczne Wtorki 14.00- 18.00
Malarstwo i rysunek
Zajęcia z rzeźby Poniedziałki i wtorki, godz.12:00 – 17:00
Zajęcia z fotografii Czwartki, godz. 17:00-19:00


Już w sierpniu zapraszamy do dwóch nowo otwartych pracowni.

Pracownia ruchu i tańca Sierpień (trwają zapisy) Pracownia ruchu i tańca to zaproszenie do ruchu, który zmienia.

W świecie, który jest coraz bardziej nieuchwytny i płynny nie potrafimy się poruszać. Nauka wypływająca z ruchu może stać się ważnym drogowskazem. Alternatywna pracownia terapii poprzez ruch i taniec Largo to zaproszenie do eksperymentowania z energią, rytmem i ekspresją własnego ciała. Muzyka i taniec pozwoli odkryć i uwewnętrznić nieznane nam dotąd prawdy. Largo może okazać się miejscem, w którym odnajdziesz źródło wiedzy o sobie i innych.

Pracownia ruchu i tańca kieruje swą ofertę do osób:

DOROSŁYCH
 1. Treningi rozwoju osobistego poprzez zwiększenie świadomości własnego ciała
 2. Warsztaty kreatywności wykorzystujące ekspresje ciała, teatr ruchu i tańca
 3. Treningi autoprezentacji i integracji osób
 4. Pokonywanie własnych oporów i ograniczeń w tańcu i ruchu
 5. Zdobywanie umiejętności ekspresji własnych emocji
 6. Poznawanie repertuaru własnego ruchu i wzbogacanie go poprzez improwizację
 7. TECHNIKI RELAKSACJI - Redukcja napięć i zwiększenie własnej skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnym
I DZIECI
 1. Warsztaty teatralne i ekspresji ruchu poprzez techniki tańca dla dzieci i młodzieży
 2. Treningi relaksacji poprzez muzykę i ruch.
 3. Gimnastyka mózgu – pomoc terapeutyczna wspomagająca procesy pamięciowe
Plastykoterapia Sierpień (trwają zapisy) Plastykoterpia - jest to doskonała forma terapii, dzięki której człowiek odczuwa odprężenie i wprowadza się w pozytywny nastój. Zajęcia z tej formy arteterapii dają radość tworzenia rzeczy niezwykłych. Dzięki zajęciom, przyszli uczestnicy, będą odprężeni i pozbędą się napięć, które zgromadzili w ciągu dnia. Plastykoterapia kształtuje poczucie piękna, przy czym integruje uczestników warsztatu, a przy okazji poprawia ich komunikację. Warsztaty mają oczywiście cele terapeutyczne.

Plastykoterapia polecana jest dla ludzi, którzy:
 • czują w sobie agresję
 • mają kłopoty ze słownym wypowiadaniem się
 • czują się ograniczani i kontrolowani przez inne osoby,
 • mają ograniczenia psycho- fizyczne
 • mają problemy:
  • manualne
  • z koncentracją uwagi
  • z koordynacja wzrokowo- ruchową
  • z koordynacja ruchową
   • są osobami niepełnosprawnymi ruchowo oraz niepełnosprawnymi intelektualnie


Centrum Aktywności Społecznej Largo
ul. Tadeusza Kościuszki 7, 62-200 Gniezno
tel./fax 061 425 04 69
www.largo.gniezno.pl
poczta@largo.gniezno.pl
numer komunikatora gadu-gadu: 5067617


* Dodatkowo w siedzibie Largo funkcjonuje „telefon do specjalisty”, podczas w/w dyżurów.
* Trzeba mieć na uwadze fakt, że informacje mogą być z czasem uaktualniane, zmieniane lub poprawiane. ZAPRASZAMY więc do odwiedzania naszej strony internetowej, na której wszystkie informacje, zmiany itp. są na bieżąco aktualizowane www.largo.gniezno.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki