BIPCzwartek, 01.6.2023

Projekty unijne

Projekty unijne
Dz.6.1.2 – projekt „Profesjonalna kadra” skierowany do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie mający na celu podniesienie jakości usług oferowanych przez Urząd. Ostatnimi etapami realizacji projektu były szkolenia dla 5 pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Urzędzie. Szkolenie z zakresu przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz prawidłowej realizacji standardów usług rynku pracy odbyło 3 pośredników pracy. Szkolenie wyposaży pracowników w wiedzę niezbędną do określenia ścieżki zawodowej bezrobotnego. Natomiast 2 doradców zawodowych odbyło szkolenie z zakresu poradnictwa indywidualnego, które również przygotuje ich do przeprowadzania i dokumentowania Indywidualnego Planu Działania. Ponadto w ramach realizacji projektu trwa do 30.09. bieżącego roku finansowanie wynagrodzenia zatrudnionych w ramach realizacji projektu pracowników- 3 doradców zawodowych i 4 pośredników pracy.

Dz.6.1.3 – projekt „Perspektywa” adresowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 • przyznano 55 osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • zorganizowano szkolenia dla 80 osób: „Przedsiębiorczości”, „Umiejętność aktywnego poszukiwania pracy w Klubie Pracy”, „Malarz budowlany”, „Przedstawiciel handlowy”,
 • zorganizowano staże dla 244 osób bezrobotnych. W dalszych etapach realizacji projektu przewidziano:
 • udzielenie 65 osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, które złożyły odpowiednie wnioski,
 • organizację staży dla 18 bezrobotnych,
 • szkolenia dla 110 bezrobotnych.
  Planowane szkolenia:
  1. „Przedsiębiorczości”,
  2. „Umiejętność aktywnego poszukiwania pracy w Klubie Pracy”
  3. „Operator walca drogowego”
  4. „Palacz CO”
  5. „Operator maszyn do robót ziemnych klasa III”
  6. „Warsztaty psychologiczno-aktywizujące” dla osób wyłącznie po 45 roku życia
  7. „Podstawowy kurs florystyczny”
   Trwa nabór na powyższe szkolenia.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pragnie poinformować o tym, iż w odpowiedzi na konkursy złożył wnioski o dofinansowanie projektów, które przeszły pierwszy formalny etap oceny
 • Dz. 7.2.1 „Mobilni zawodowo”
 • Dz.6.3 „Aktywna gmina”
 • Dz.6.1.2 „Kwalifikacje droga do sukcesu”
 • Dz. 6.1.2 „Badanie, analiza i prognoza rynku pracy powiatu gnieźnieńskiego w latach 2009-2013.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki