BIPWtorek, 28.6.2022

Zmiany w budżecie

Zmiany w budżecie
Wprowadzone zmiany w budżecie są związane z otrzymanymi przez powiat dotacjami zewnętrznymi. Przy wsparciu tychże funduszy przebudowywana będzie m.in. droga Witkowo-Wiekowo-Powidz, realizowane działania Centrum Aktywności Społecznej ,,LARGO’’. Zakupiony zostanie również samochód gaśniczy do zwalczania chemicznych stref skażenia, który będzie na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
Zwiększona subwencja oświatowa zostanie natomiast wykorzystana na remonty w powiatowych placówkach oświatowych.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych