BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Unijne fundusze na lekcje matematyki

Unijne fundusze na lekcje matematyki

Fundusze unijne w ramach tego projektu mogły zostać przeznaczone na zajęcia w szkołach miast mających mniej niż 25 tys. mieszkańców, stąd w powiecie gnieźnieńskim pod uwagę mogły być brane Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

To bowiem szkoły małych miejscowości – choć i duże miasta mają z tym problemy, borykają się z problemem małego zainteresowania wśród uczniów matematyką oraz naukami ścisłymi. Według danych Kuratorium w Poznaniu w ostatnich 2 latach we wszystkich szkołach, objętych projektem, średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki jest niższy od średniego wyniku dla województwa. Źródłem problemu jest stałe zmniejszanie liczby godzin na kształcenie matematyki (liceum ogólnokształcące – od 3-5h tygodniowo), trudności w opanowaniu przedmiotu wynikające ze specyfiki matematyki, całkowity brak oferty zajęć pozalekcyjnych, a także brak środków finansowych w szkołach na narzędzia wspomagające nauczanie przedmiotów ścisłych (kalkulatory naukowe, oprogramowanie) oraz postrzeganie studiów politechnicznych jako trudniejszych od humanistycznych: w procesie ubiegania się o indeks i studiowania, a przez to nieosiągalnych.

Projekt ,,Z matematyką w przyszłość’’ jest odpowiedzią na powyższe dane. W jego ramach, w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z matematyki, zarówno dydaktyczno-wyrównawcze, jak i rozwijające kluczowe umiejętności uczniów zdolnych i zainteresowanych (zajęcia stacjonarne i przez e-learning), a także zajęcia praktycznego wykorzystania matematyki w ciekawych miejscach

Dla szkół biorących udział w projekcie zostaną ponadto zakupione komputery przenośne wykorzystywane do prowadzenia zajęć, projektory multimedialne, kalkulatory specjalistyczne i graficzne.

Łącznie w projekcie weźmie udział 800 uczniów III kl. gimnazjum i III kl. szkoły ponadgimnazjalnej.

Unijny projekt bardzo dobrze komponuje się z programem dodatkowych zajęć z matematyki, przygotowanym przez gnieźnieńskie starostwo dla szkół ponadgimnazjalnych.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki