BIPPiątek, 09.6.2023

„Lato z Polską” – podsumowanie ogólnopolskiej akcji w Senacie RP

„Lato z Polską” – podsumowanie ogólnopolskiej akcji w Senacie RP
W tym roku stowarzyszenie zorganizowało, zainicjowaną przez Zjednoczenie Społeczne "Związek Polaków na Białorusi", pierwszą akcję ,,Lato z Polską’’, dzięki której wakacje w Polsce spędziło ponad 2 tys. polskich dzieci mieszkających na Białorusi. Do akcji finansowanej przez Senat RP wespół z samorządami, spontanicznie włączył się również powiat gnieźnieński, który opłacił noclegi, wyżywienie oraz program pobytu dla szesnastoosobowej grupy. Przebywające w Gnieźnie dzieci z Białorusi poznawały ojczyznę swoich przodków nie tylko u źródła polskiej państwowości, ale także uczestnicząc w wycieczkach turystyczno - krajoznawczych do Poznania, Biskupina i Wenecji. Wiele atrakcji przysporzył przybyszom zza wschodniej granicy pobyt w parku dinozaurów i program rekreacyjny.

Podsumowanie akcji nastąpiło w Warszawie 25 sierpnia 2009 r. w Senacie RP. Przedstawiając ideę akcji prezes "Wspólnoty Polskiej" Maciej Płażyński przypomniał, że pochodzenie polskie na Białorusi deklaruje ok. 300 tys. osób, ale faktyczna liczba osób polskiego pochodzenia może sięgać nawet 1 miliona. Podkreślił, że pomaganie Polakom mieszkającym poza granicami Ojczyzny jest „naszym narodowym obowiązkiem". Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys wskazała na wielką rolę, jaką odgrywa w szerzeniu oświaty polskiej na Białorusi pobyt dzieci i młodzieży polskiej w naszym kraju. Powiedziała, że projekty edukacyjne realizowane na terenie Polski owocują tworzeniem kolejnych punktów nauki języka polskiego za wschodnią granicą.

W uznaniu wysiłku organizacyjnego i finansowego samorządów terytorialnych i innych instytucji, które włączyły się do akcji "Lato z Polską" marszałek Bogdan Borusewicz wręczył ich przedstawicielom dyplomy uznania. Z rąk marszałka, Angeliki Borys oraz prezesa Macieja Płażyńskiego serdeczne gratulacje i podziękowania odebrał również starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki