BIPNiedziela, 04.6.2023

Opinia archeologów dotycząca odkrycia na terenie placu rozbudowy starostwa

Opinia archeologów dotycząca odkrycia na terenie placu rozbudowy starostwa
Kierownik grupy archeologów Paweł Danielewicz wyjaśnia: - Podczas prowadzonych na wskazanym terenie prac, natrafiliśmy na XIX wieczne zaplecze cegielni oraz fragment osady wczesnośredniowiecznej wraz z cmentarzyskiem, z którego najprawdopodobniej pochodzą odkryte szczątki ludzkie. O średniowiecznym rodowodzie odkrycia świadczą również wcześniej prowadzone prace na terenie przyległym do działki starostwa. Więcej szczegółów na temat tego historycznego pochówku będzie można ujawnić po dokonaniu szczegółowych badań, które zostaną najprawdopodobniej przeprowadzone w Poznaniu i na Ostrowie Lednickim.

Nie można również wykluczyć, że dokonamy kolejnych odkryć ani też, że mamy do czynienia z pojedynczym pochówkiem.

Prace archeologiczne nie wpłyną na zmianę terminu prac budowlanych prowadzonych w związku z rozbudową starostwa. Możliwe jest czasowe wstrzymanie robót w tym miejscu, ale harmonogram prac budowlanych zostanie zachowany.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki