BIPŚroda, 31.5.2023

By wesprzeć zdolnych uczniów…

By wesprzeć zdolnych uczniów…
Założenia projektu to:
  • indywidualizacja nauczania wspomagająca szybszy rozwój ucznia
  • stworzenie uczniom zdolnym wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień
  • umożliwienie uczniom zdolnym uzyskania większej wiedzy o wyższym stopniu trudności
  • uczenie uczniów skutecznych technik i metod uczenia się
  • kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijanie oryginalności, rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy
  • kształtowanie osobowości
  • rozwijanie umiejętności samooceny, wnioskowania i planowania własnego rozwoju
  • wyróżnienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i placówek powiatu gnieźnieńskiego odnoszących dobre wyniki w nauce

Młodzież będzie mogła brać udział w zajęciach humanistycznych, przyrodniczo - technicznych, kulturoznawczo – obywatelskich. Program ma na celu pomoc uczniom zdolnym i aktywnym w rozwoju swych pasji, nie są to bowiem korepetycje a zajęcia na wysokim, bo nawet uniwersyteckim poziomie.

Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego zainteresowani poszczególnymi dziedzinami nauki oraz aktywnym udziałem w życiu społecznym; animatorzy życia kulturalnego i społecznego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki