BIPŚroda, 04.8.2021

Nauka, czyli pokarm dla rozumu

Nauka, czyli pokarm dla rozumu

Wobec nieprzewidywalności świata obowiązkiem uczelni jest przygotować człowieka wiedzy, który dzięki niej właśnie będzie potrafił nadążać za zmianami, będzie jednocześnie kreatywny, żeby udoskonalać świat i wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. „Milenium” jest uczelnią, w której takie umiejętności staramy się kształcić, jesteśmy wymagający, ale skuteczni - mówił w przemówieniu inauguracyjnym prof. GWSHM dr Lechosław Gawrecki.

Tradycyjnie już spotkanie kadry naukowej i studentów odbyło się przy pomniku św. Wojciecha, skąd rozpoczął się przemarsz do auli I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego, gdzie odbyła się uroczystość inauguracyjna. Znaczenie uczelni dla miasta, jej sukcesy i śmiałe plany na przyszłość podkreślali w swoich wystąpieniach goście uroczystości.

Wicestarosta Dariusz Pilak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że: Wśród zarejestrowanych w Wielkopolsce bezrobotnych, 17 procent to absolwenci wyższych uczelni. To oznacza, że trzeba tworzyć makrokierunki interdyscyplinarne, dające większe szanse na rynku pracy. Nic jednak nie zmieni faktu, że wartości takie jak rzetelność i pracowitość są drogą do sukcesu życiowego. Imponujący wydaje się fakt, że wielu młodych ludzi decyduje się na studiowanie dwóch kierunków: jednego dla przyjemności, drugiego zgodnie z koniunkturą społeczna i gospodarczą. - zauważył wicestarosta Dariusz Pilak.

Wykład inauguracyjny na temat „Uzależnienie od Internetu: prawda, czy fałsz?” wygłosił prof. dr Bassam Aouil. W sobotniej uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele pozostałych gnieźnieńskich wyższych uczelni: ks. dr Wojciech Rzeszowski, rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, dyrektor naukowy Kolegium Europejskiego oraz Mieczysław Baranowski, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Swoją obecnością zaszczycili władze uczelni i studentów także m. in. senator Piotr Gruszczyński i przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska.

Studenci GWSHM „Milenium” rozpoczęli tym samym swoją intelektualna przygodę.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych