BIPCzwartek, 08.6.2023

Edukacja młodzieży szansą dla środowiska

Edukacja młodzieży szansą dla środowiska
Do współautorów tego przedsięwzięcia należy Fundacja „Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

Wszystkie działania edukacyjne planowane są pod kątem przygotowania młodych ludzi do życia w środowisku społecznym i naturalnym, lokalnym i globalnym. Proponowane w ramach projektu zajęcia łamią szkolny schemat i stawiają ucznia w sytuacjach praktycznych, życiowych, pokazują konkretne rozwiązania, nawet jeśli uczeń będzie tylko obserwatorem. Przedsięwzięcie łączy potrzeby młodych ludzi z potrzebami współczesnego świata i wymaganiami wynikającymi z przyjętych przez państwo polskie dokumentów strategicznych. Projekt z pewnością będzie atrakcyjną formą edukacji ekologicznej i obywatelskiej, pozwoli na rozwój zainteresowań młodych ludzi, wybór dalszej ścieżki edukacyjnej, na bardziej świadome korzystanie z naturalnych zasobów. Poszczególne działania nie są stosowane w praktyce szkolnej ze względu na koszty, które musiałby pokryć uczeń.

Głównym celem projektu jest umożliwienie młodzieży ze szkół w Witkowie i Trzemesznie, zainteresowanej naukami przyrodniczymi, rozwoju zainteresowań, pogłębienia wiedzy na temat praktycznych rozwiązań stosowanych w celu zapobiegania skutkom degradacji środowiska zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz aktywnego włączenia się w procesy społeczne.

W ramach realizacji projektu odbędą się warsztaty dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, zostanie utworzona strona internetowa oraz sfinansowane szkolne projekty edukacyjne oraz wyjazdy studyjne.

Całkowity koszt projektu oszacowano na 61.945 złotych, kwota dofinansowania wynosi 49.905 złotych. Dotacja na realizację projektu została udzielona przez Fundację PZU w ramach konkursu „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach”. Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2010 roku.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki