BIPŚroda, 07.6.2023

Sierżant Pyrek na straży bezpieczeństwa

Sierżant Pyrek na straży bezpieczeństwa

Konkurs poprzedził piękny program artystyczny pt. „Jarzebinka”, przygotowany i wykonany przez dzieci z Przedszkola Kubuś Puchatek.

W konkursie wiedzy „Jesteśmy bezpieczni” wzięły udział dzieci z gnieźnieńskich przedszkoli: Kubuś Puchatek, Mali Przyrodnicy, Mali Polanie, Leśne Ludki, Jaś Wędrowniczek oraz z przedszkoli w Mnichowie i w Żydowie, a także dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie. Najmłodsi mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego udowodnili dobrą znajomość sposobów przeciwdziałania niebezpieczeństwom i zagrożeniom. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone upominkami ufundowanymi przez samorząd terytorialny, w tym Starostwo Powiatowe. Oprócz konkursu wiedzy podsumowano również konkurs plastyczny. Jury w składzie: podinsp. Przemysław Dorniak - komendant powiatowy policji w Gnieźnie, Wojciech Krawczyk - członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i Marek Kosmala – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich gnieźnieńskiego starostwa, oceniło prace wykonane przez przedszkolaków.

Jak wskazuje oficer prasowy gnieźnieńskiej policji Anna Osińska: Zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym w domu, szkole, parku, ulicy i innych miejscach jest bardzo ważne. Poprzez wizyty w komendzie policji, rozmowy z nauczycielami, opiekunami uczymy się jak dbać o bezpieczeństwo własne, kolegów i koleżanek. Poprzez ten konkurs chcemy kształtować u dzieci odpowiedzialność za własne życie i zdrowie, rozszerzyć znajomość przepisów ruchu drogowego, popularyzować zasady bezpiecznej zabawy oraz przeciwdziałać zagrożeniom.

Wojciech Krawczyk - członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego podkreśla, że edukowanie najmłodszych mieszkańców naszego powiatu w zakresie właściwych postaw i zachowań wobec zagrożenia jest bezcenne. W tym kontekście szczególnie ważna jest znajomość numeru 112.

Organizatorem konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, Przedszkole Kubuś Puchatek oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki