BIPSobota, 03.6.2023

Zaproszenie na XLIII sesje Rady Powiatu

Zaproszenie na XLIII sesje Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNEJ XLIII SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
27 PAŹDZIERNIKA 2009 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Starosty nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia na podstawie art. 25c ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych na podstawie art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 10. Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Gnieźnieńskim (wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych w roku 2009).
 11. Polityka Powiatu w zakresie kultury i sportu.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: podziału środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. w sprawie: ustalenia kierunku działania dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, dotyczącego przystąpienia do realizacji projektu „Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Gnieźnieńskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
  3. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne – Zakrzewo.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki