BIPPiątek, 09.6.2023

Powiat wspiera najciekawsze projekty edukacyjne

Powiat wspiera najciekawsze projekty edukacyjne
Dzisiaj w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie przedstawiciele władz powiatu: starosta Krzysztof Ostrowski, wicestarosta Dariusz Pilak i członek zarządu Wojciech Krawczyk podziękowali autorom projektów za zaangażowanie i twórczą pracę.

O przyznanie grantów wnioski złożyło 11 szkół ponadgimnazjalnych i 4 placówki szkolnictwa specjalnego. 7 października komisja w składzie: przewodniczący - wicestarosta Dariusz Pilak, członkowie – Emila Dutka, przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu oraz Aleksandra Kuźniak, dyrektor wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego przyznała 14 grantów na łączną kwotę 112 383 zł.

Wybrane projekty to: ,,Wspieramy maturzystów’’ i ,,ArtSixteen’’ przygotowane przez I LO, ,,Gry zespołowe – pozytywne emocje i integracja’’ z II LO, ,,Moje spotkania z Hiszpanią’’, realizowany przez II i III LO oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych w Trzemesznie, ,,Świat w obiektywie’’ z III LO, ,,Dobrze mi w nowej szkole’’ i ,,Kardynał Stefan Wyszyński ikoną naszej szkoły’’ , przygotowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych, ,,Dobry start z matematyką’’ projekt Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, ,,Projektowanie komputerowe terenów zieleni’’ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ,,Z głową na karku w podróży kulinarnej po Polsce’’ – projekt realizowany przez ZSP nr 3 i 4, ,,Więcej zobaczę, więcej przeżyję, więcej poznam. Historia i kultura – moje bogactwo’’ – przygotowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych w Witkowie, ,,Górska wyprawa’’ – projekt Zespołu Szkół Specjalnych, ,,Im więcej wiem, tym więcej mogę’’ – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SOSW nr 2, ,,Mój Mount Everest’’- projekt SOSW Kłecko oraz ,,Wielkopolski Styl’’ – SOSW nr 1.

Opracowane projekty świadczą o kreatywności i dużym zaangażowaniu nauczycieli. Preferowano działania międzyszkolne, integrujące środowisko uczniów i nauczycieli. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż propozycje złożone przez nauczycieli zgodne są z trendami nowoczesnej dydaktyki i świadczą o dużej dojrzałości metodycznej ich autorów.

Bardzo Państwu dziękuję – zwrócił się do autorów projektów starosta Krzysztof Ostrowski – bo żaden wniosek Zarządu Powiatu, Rady Powiatu czy rodziców nie zostanie zrealizowany, jeśli nie spotkamy się z Państwa zainteresowaniem.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki