BIPNiedziela, 28.5.2023

Twórcza edukacja

Twórcza edukacja
Projekt e-szkoła Wielkopolska – Twórczy uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, zorganizowanego przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej. Uczestniczyło w nim 75 szkół, po jednym liceum i gimnazjum z każdego powiatu województwa wielkopolskiego. Z powiatu gnieźnieńskiego były to II Liceum Ogólnokształące im. Dąbrówki oraz Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów. W każdej szkole pracowało pięć zespołów uczniów, każdy pod opieką swojego opiekuna. Uczniowie samodzielnie wybierali temat projektu, którym chcą się zająć, a następnie ustalali plan działania. Efekty ich pracy można było poznać 22 października podczas spotkania podsumowującego.

Projekty, którymi młodzież się zajmowała to: ,,Parapsychologia – nauka czy wymysł?’’ (opiekun Honorata Krause – Romańczuk), ,,Zmiany językowe w mediach’’ (opiekun Joanna Rożak – Bałtaki), ,,Własna firma – nasza przyszłość’’ (opiekun Ilona Kozłowska), ,,Kobieta arcydziełem wszechświata’’ (opiekun Izabella Nowak) oraz ,,W co się bawić?’’ (opiekun Piotr Wróblewski) – w ramach projektu młodzież wybudowała tor do gry w boule, stół do gry w szachy oraz boisko do siatkówki plażowej; projekt ten był realizowany przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego.

Jesteśmy świadomi transformacji roli nauczyciela w oświacie, tego, że proces kształcenia uległ pewnym zmianom – powiedziała koordynatorka programu w II LO Ilona Kozłowska. – Nie chcemy zmieniać roli, jaką nauczyciel odgrywa w kształceniu stacjonarnym, ale obojętnie, jaka forma pracy byłaby wybrana przez nauczyciela – ćwiczenia, czytanie czy prezentacja audiowizualna, nigdy nie osiągniemy takiego efektu, jaki osiągniemy pracując metodą projektów. To one pozwalają poprzeć wiedzę teoretyczną z działaniem praktycznym. To bardzo istotne, ponieważ na lekcji mamy do dyspozycji 45 minut i brakuje czasu, by zobaczyć, czy rzeczy, które wam zaprezentowaliśmy, będą przez was prawidłowo wykorzystane – zwróciła się do uczestników programu.

O tym, jak był realizowany program e-szkoła wielkopolska, OFEK przygotowuje film. W związku z tym spośród wszystkich szkół realizujących projekty uczniowskie, wybranych zostało pięć szkół, najprężniej działających i mających najciekawsze projekty. Wśród nich jest gnieźnieńskie II LO.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki