BIPNiedziela, 28.5.2023

Twórcze pasje nauczycieli

Twórcze pasje nauczycieli
Zaproszonych gości powitały prezes ZNP Anna Brodnicka i wiceprezes Renata Szwacińska. Podczas części oficjalnej Złotą Odznakę ZNP z rąk prezesa Zarządu Okręgu ZNP Joanny Musalik odebrał prof. dr Lechosław Gawrecki, założyciel Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty.

Studium współpracuje z najlepszymi specjalistami w dziedzinie kształcenia, wychowania i zarządzania oświatą – mówił wzruszony wyróżnieniem laureat. Liczba ponad 10000 absolwentów wskazuje, jak doniosłą rolę odegrała ta placówka w zarządzaniu oświatą.

Wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak gratulując nauczycielom pasji samorealizacji twórczej, powiedział: - Dopóki człowiek ma pasję - jest twórczy, ale jeśli jest to pasja, która towarzyszy człowiekowi wykonującemu ten szlachetny zawód, to oznacza gotowość do podejmowania wyzwań, poddawania się weryfikacji celem udowodnienia samemu sobie i światu, że wiele potrafi. Podczas spotkań z państwem miałem okazję niejednokrotnie słyszeć, że swoje pasje odkrywali państwo, będąc już na emeryturze. To dowód uporczywego poszukiwania celu życiowego, który nadaje sens naszemu człowieczeństwu. Dziękuję za trud wykonanej już pracy zawodowej, a gratuluję wielu jeszcze osiągnięć na polu twórczym.

Szczególnie zasłużonych dla nauczycielskiego środowiska artystycznego, wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak odznaczył Medalami Milenijnymi Zjazdu Gnieźnieńskiego przyznanymi przez Zarząd Powiatu. Medale otrzymali: Marceli Derengowski, Krystyna Szarzyńska oraz Irena Kwapisz. Ponadto wicestarosta, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Emilia Dutko oraz dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Aleksandra Kuźniak wręczyli nagrody Wojciechowi Węglewskiemu, Ryszardowi Kustrze oraz Marii Przybył – nauczycielom, którzy zakończyli swoją zawodową przygodę. Medale 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego otrzymali Teresa Warsiewicz, Krystyna Łuczak, Gabriela Szafran, Julia Pawlicka, wyróżniono także Mirosławę Rożek, Annę Grochowiak, Elżbietę Egebrecht i Ryszarda Winieckiego.

Drugą część spotkania wypełniły prezentacje artystycznych dokonań nauczycieli zrzeszonych w Kole Literacko – Plastycznym. Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury stała się galerią eksponującą malarstwo, rysunki, fotografie, grafiki i witraże. Wystawa miała charakter wydarzenia polisensorycznego. Artystycznego wyrazu dodawała muzyka, śpiew i taniec, a nawet terapeutyczne bajki będące swoistą dramą teatralną. Recytacja wierszy niemal zaczarowała odbiorców, ale prawdziwe show zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych. Ich awangardowy pokaz mody scalił świat młodzieży i dojrzałych już mistrzów w jedną przestrzeń artystyczną, udowadniając, że sztuka nie zna ograniczeń wieku i potrafi zbliżać pokolenia.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki