BIPNiedziela, 04.6.2023

Aktywizacja przez sztukę

Aktywizacja przez sztukę
Aby działania te były skuteczne zwłaszcza w odczuciu osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz członków rodzin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie zorganizowało dwudniową konferencję obejmującą zarówno cykl wykładów tematycznych, jak i warsztaty zajęciowe, będące praktycznym rozwinięciem części konferencyjnej. W konferencji uczestniczyli pracownicy instytucji działających na terenie powiatu gnieźnieńskiego, a zajmujących się świadczeniem pomocy określonym grupom osób niepełnosprawnych. Udział w konferencji, dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest całkowicie bezpłatny.

Część konferencyjna na temat „Nowoczesnych metod aktywizacji osób niepełnosprawnych- sztuka, zdrowie, praca" odbyła się 30 listopada, w sali Hotelu Pietrak w Gnieźnie. Uczestników spotkania powitała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Pilarczyk, która zwróciła uwagę, że projekt jest realizowany od ponad roku, ale już posiada wymierne efekty swych działań, do których zaliczyła funkcjonowanie warsztatów poezji, teatralnych i tańca. Swoimi doświadczeniami z realizacji projektu Centrum Aktywności Społecznej LARGO – Aktywna Integracja w Powiecie Gnieźnieńskim podzielili się Rafał Jaworski oraz Artur Babik, który zaznaczył, że największym osiągnięciem realizowanego projektu jest wyjście niepełnosprawnych z domów i ich włączenie się w rytm życia społecznego. Wisława Grabarczyk, psycholog i doradca w projekcie, omówiła skuteczne formy wsparcia niepełnosprawnych. Prof. dr Wiesław Karolak z Akademii Sztuk Pięknych z Łodzi wyjaśnił skuteczność działań w zakresie arteterapii jako narzędzia aktywizacji i rehabilitacji niepełnosprawnych. Instruktorka tej gałęzi sztuki, Beata Jaszczak, prezes Stowarzyszenia „Oto ja” podzieliła się z uczestnikami efektami własnych działań w tej dziedzinie. Wystąpienia prelegentów zamknął panel dyskusyjny na temat „Arteterapia – zabawa sztuką czy skuteczne narzędzie aktywizacji?”.

Przebieg konferencji podsumowała dyrektor PCPR Elżbieta Pilarczyk.

Warsztaty artystyczne „Arteterapia – zabawa, sztuka , terapia” stanowiące praktyczny przykład realizacji omawianej problematyki odbędą się we wtorek 1 grudnia w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej LARGO. Warsztaty poprowadzą specjaliści w zakresie arteterapii – prof. Wiesław Karolak oraz prezes Beata Jaszczak, a prezentacja prac oraz wyniki warsztatów zostaną omówione na zakończenie spotkania.

Zorganizowana konferencja oraz warsztaty praktyczne z pewnością zmobilizują środowisko niepełnoprawnych oraz ożywią ich działania. Najważniejsze bowiem jest, by zarówno lokalne środki, jak i pozyskiwane z zewnątrz były przeznaczane na działania celowe – aktywizację, a nie doraźne zasiłki.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki