BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Inauguracja projektu “Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”.

Inauguracja projektu “Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne  w Powiecie Gnieźnieńskim”.

Bogactwo turystyczne nie jest jednak całkowicie wykorzystane ze względu na niepełne oznakowanie szlaków turystycznych, a tym samym mniejszą dostępność dla turystów. Projekt pt. „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”, na który Powiat Gnieźnieński otrzyma dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ma przyczynić się do zwiększenia dostępności atrakcji turystycznych na terenie powiatu.

W lipcu 2009r., decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Powiat Gnieźnieński znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu na Działanie 6.1 „Turystyka” Schemat I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota dofinansowania wynosi 614 971,50 zł. Całkowity koszt projektu to niespełna milion złotych.

Realizacja projektu obejmie m.in.: ustawienie tablic informacyjnych na wjazdach do Powiatu, informujących o jego turystycznych atrakcjach, oznakowanie funkcjonujących już szlaków m.in. Szlaku Piastowskiego oraz Szlaku Św. Jakuba, informacje o miejscach istotnych z punktu widzenia potencjału turystycznego np. związanych z pobytem Jana Pawła II, jak również utworzenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych w powiecie gnieźnieńskim. Nowe szlaki będą wiązały się z mitami i legendami związanymi z miejscowościami powiatu gnieźnieńskiego (tj. Szlak Śladami mitów i legend), jak również z istniejącymi obiektami, rozproszonymi na terenie powiatu (tj. Szlak architektury drewnianej oraz Szlak pałaców i dworów).

W dniu 26 stycznia br. odbyła się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie konferencja inaugurująca realizację projektu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego- Starosta Krzysztof Ostrowski, Wicestarosta Dariusz Pilak, Członek Zarządu Wojciech Krawczyk oraz Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Agnieszka Rzempała-Chmielewska.

Starosta Krzysztof Ostrowski wyjaśnił, iż Powiat Gnieźnieński ma na celu stworzenie systemu informacji, który funkcjonuje w wielu państwach Europy, gdzie najciekawsze miejsca są oznaczone. Przedstawione to będzie w formie wizualnej, w trzech językach. Na tablicach umieszczona będzie również mapa powiatu z zaznaczeniem, gdzie obecnie turysta się znajduje, krótki opis danego obiektu oraz najważniejsze dla turysty dane teleadresowe.

Idea tego projektu i pomysłu na oznakowanie tych miejsc zrodziła się już bardzo dawno– poinformowała Dyrektor Agnieszka Rzempała-Chmielewska. Zdaniem Pani Dyrektor propozycja oznakowania kierowana jest głównie do turysty indywidualnego, który potrzebuje informacji bezpośrednio przy danym obiekcie turystycznym.

Starosta Krzysztof Ostrowski podkreślił, że realizacja projektu przyczyni się do większego zadowolenia każdego turysty odwiedzającego powiat, jak również będzie to dla niego niewątpliwie dużym ułatwieniem podróży.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na wrzesień 2011r.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przez budżet Państwa.
Wiatraki w Moraczewie są jednymi z obiektów na Szlaku architektury drewnianej

Pałac w Zakrzewie będzie oznakowany w ramach projektu na Szlaku pałaców i dworów


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki