BIPŚroda, 31.5.2023

W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia

W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia
„W brązowe podwoje, prastarej płodnej Matki Kościołów polskich, Bazyliki Gnieźnieńskiej, wchodzę z pokorą i dumą! (…)„nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem, ani reformatorem. Ale natomiast jestem Ojcem Waszym duchowym, Pasterzem.” – tymi słowami Kardynała Wyszyńskiego rozpoczęła się uroczystość w auli szkoły. Nawiązała do nich wicedyrektor Dorota Pawłowska, pełniąca tego dnia honory gospodyni spotkania.

Do tych słów wielkiego Polaka, szermierza prawdy i wolności, odwoływali się również w swoich wystąpieniach zaproszeni goście. Ksiądz Zenon Rubach podkreślił wartość nauki Stefana Wyszyńskiego jako najwyższego autorytetu moralnego. Wicestarosta Dariusz Pilak w swoim wystąpieniu mówił o niezwykle charyzmatycznej osobowości Księdza Prymasa, przywołując między innymi słowa papieża Jana Pawła II:

Ojciec Święty Jan Paweł II w Orędziu skierowanym do Polaków w dniu 28 maja 1981 roku powiedział: „Szczególnym przedmiotem medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. (…)Niech podejmą je młodzi, (…) Kościół i cały Naród. Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości". Życzenie Ojca Świętego w Waszej Szkole nabrało szczególnego wymiaru. Uczyniliście postać niezapomnianego Prymasa Tysiąclecia patronem, obdarzając tym samym szczególnym przedmiotem medytacji. Ale imię zwłaszcza takiego Patrona zobowiązuje. Wierzę, że każdego dnia korzystacie Państwo z bogactwa myśli i mądrości Prymasa Tysiąclecia, budując wizerunek Szkoły o najwyższych moralnych i naukowych standardach, w której „spojrzenie i uśmiech znaczą więcej niż udana rozmowa” – jak mówił Wasz Patron.

Prezentacja multimedialna uczniów Technikum Informatycznego nie tylko przybliżyła zebranym portrety prymasów polski, ale przed wszystkim uświadomiła młodemu pokoleniu, że jest świadkiem historycznych wydarzeń związanych z przywróceniem tytułu prymasa arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Wizualizowany wykład „Myśl społeczna i ekonomiczna w nauczaniu ks. Stefana Wyszyńskiego” przygotowany przez uczniów z klasy Technikum Ekonomicznego w ramach projektu edukacyjnego pt. „Kardynał Stefan Wyszyński Patronem naszej szkoły”, oraz scenka pantomimiczna inspirowana ewangeliczną przypowieścią o Miłosiernym Samarytaninie, pozwoliły zrozumieć fenomen ponadczasowości nauki Prymasa Tysiąclecia. Na temat aktualności jego nauk wygłosił także wykład ks. doktor Tomasz Głuszak.

Święto Patrona stało się także okazją do ogłoszenia wyników konkursu literackiego i recytatorskiego oraz wręczenia nagród zwycięzcom. Nagrody triumfatorom konkursu literackiego „Stefan kardynał Wyszyński ikoną kapłana” wręczyli wicestarosta Dariusz Pilak oraz wicedyrektor szkoły Dorota Pawłowska. Natomiast najlepsi wykonawcy strof poezji polskich kapłanów odebrali upominki z rąk ks. Kanonika Zenona Rubacha oraz dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego - Aleksandry Kuźniak.

Uroczystość Dnia Patrona w ZSE - O podkreśliła wagę Roku Kapłańskiego, pomogła odczytywać nauczanie Prymasa Tysiąclecia, odkryć powołanie do stawania się Świadkami Miłości. Młodzi wykonawcy zaprezentowali nie tylko swój potencjał intelektualny, ale również wrażliwość artystyczną, dzięki której realizowanych treści nie przytłoczył patos, a postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego urzekała mądrością i humanistycznym przesłaniem: „Najważniejszy jest człowiek. Wszystko ma służyć człowiekowi, wszystko ma być na kolanach przed człowiekiem.”drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki