BIPPiątek, 09.6.2023

Powiat dofinansowuje sport kwalifikowany

Powiat dofinansowuje sport kwalifikowany

Zgodnie z postanowieniami konkursu, wsparcie finansowe mogło być udzielone klubom sportowym mającym siedzibę na terenie powiatu gnieźnieńskiego, które spełniają warunki sportu kwalifikowanego, a ponadto: uczestniczą w rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim tj. ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi albo o zasięgu wojewódzkim, lub przygotowują zawodników w sportach indywidualnych do najwyższych rangą imprez: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski. Celem zadania objętego konkursem jest rozwój sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, dzięki czemu zwiększa się możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby gnieźnieńskie, co w dłuższym okresie ma spowodować upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Na konkurs wpłynęło 17 ofert. Po analizie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków, komisja postanowiła przyznać dotacje na realizację zadań z zakresu dofinansowania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2010 roku następującym klubom sportowym:

Lp. Klub Dyscyplina Otrzymana kwota dotacji
1. Towarzystwo Żużlowe „Start” Gniezno żużel 90.000,00 zł
2. Klub Sportowy „Mieszko” Gniezno piłka nożna 30.000,00 zł
3. MKK Gniezno koszykówka 10.000,00 zł
4. MKS Gniezno piłka ręczna 10.000,00 zł
5. Klub Sportowy Gniezno futsal 10.000,00 zł
6. UKH „Start 1954” Gniezno hokej na trawie 10.000,00 zł
Razem: 160.000,00 zł
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki