BIPŚroda, 31.5.2023

Podsumowanie dwóch lat działalności PI FE w Gnieźnie

Podsumowanie dwóch lat działalności PI FE w Gnieźnie
W tym czasie Punkt zmienił nazwę na Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PI FE) i rozszerzył zakres swojej działalności informacyjno-promocyjnej. W strukturze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Punkt Informacyjny podlega od początku funkcjonowania pod Wydział Promocji i Rozwoju.

Po dwóch latach działalności gnieźnieński Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zajmuje wysokie drugie miejsce w rankingu wszystkich lokalnych Punktów Informacyjnych w całym województwie pod względem liczby przeprowadzonych konsultacji.
Porad udzielają dwie konsultantki, których wiedza co pół roku jest weryfikowana i potwierdzana certyfikatem wydawanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Od początku działalności w PI FE zarejestrowano ponad 2000 konsultacji – w większości osobistych - w siedzibie Punktu, ale także telefonicznych i e-mailowych. Po poradę, z jakiego programu należy skorzystać i jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie dla swojej działalności, zgłaszają się głównie przedsiębiorcy, ale również osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu itp.
Oprócz sukcesów gnieźnieńskich przedsiębiorców, którzy miedzy innymi dzięki działalności informacyjnej pracowników Punktu, podpisali umowy na dofinansowanie, region gnieźnieński zyskał konkretne wymierne efekty w postaci pozyskanych środków unijnych.

W związku z ogłoszeniem konkursu dla Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich poinformował władze gmin powiatu gnieźnieńskiego na temat możliwości aplikowania o środki unijne. Największy sukces odniosła gmina Czerniejewo, która składając wniosek, pt.: „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim” zajęła 3 miejsce na liście rankingowej. Punkt Informacyjny FE, przyczyniając się do tego sukcesu, na bieżąco konsultował wniosek w okresie pisania i weryfikowania na etapie oceny formalnej wniosku.
Punkt Informacyjny FE służył również pomocą w zakresie udzielania informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia dla projektu przygotowywanego przez Powiat Gnieźnieński w ramach konkursu ogłoszonego dla Działania 6.1 Turystyka z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20013. Projekt pt.: Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim” został wybrany do dofinansowania.

Konsultantki prezentowały ponadto możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich podczas różnego rodzaju wydarzeń, konferencji, imprez plenerowych, a także organizowały również różnego rodzaju przedsięwzięcia takie jak szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, wystawę, na której widniały projekty dofinansowane z funduszy unijnych, konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego, przeprowadzały w wybranych szkołach tzw. lekcje europejskie.
Pracownice PI FE przygotowywały również materiały informacyjno-promocyjne o Funduszach Europejskich oraz o ofercie PI FE, które ukazywały się w regionalnych i lokalnych mass mediach, jak również były przesyłane do jednostek samorządu terytorialnego.

W PI FE w Gnieźnie można uzyskać informacje m.in. na temat dofinansowania na działalność gospodarczą, inwestycje infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego, projekty społeczne realizowane przez szkoły i organizacje pozarządowe. Konsultantki przedstawiają również zasady ubiegania się o środki finansowe, dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny i załączniki do wniosku oraz przekazują zainteresowanym osobom materiały informacyjno – promocyjne w zakresie programów pomocowych ze środków unijnych.

Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 15:30.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno
tel.: 061 425 02 90
faks: 061 426 45 34
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
serwis informacyjny: www.wrpo.wielkopolskie.pldrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki