BIPNiedziela, 04.6.2023

Nierówna walka z zimą

Nierówna walka z zimą
Gruba warstwa śniegu, leżąca na polach, jest bowiem niemal nieustannie zwiewana na jezdnie. Należy przy tym wziąć również pod uwagę, iż Powiat Gnieźnieński ma w swym zarządzie aż 629,8 km dróg. Umowy na zimowe utrzymanie na tych drogach zostały podpisane, po wcześniejszym przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, z siedmioma firmami.

Wyjątkowo złe warunki atmosferyczne – intensywne opady śniegu i silne wiatry powodujące zamiecie i zawieje śnieżne wystąpiły 29 i 30 stycznia. Wówczas to starosta Krzysztof Ostrowski zwołał sztab kryzysowy, żeby uporządkować i usprawnić akcję odśnieżania dróg na terenie powiatu. Najważniejszym dla mieszkańców powiatu ustaleniem było to, iż razem z karetką pogotowia, wysyłany będzie pojazd do odśnieżania, tak by chorzy nie zostali pozostawieni bez opieki. Na taką samą pomoc mogły liczyć osoby, które samochodami prywatnymi pilnie musiały dojechać do szpitala lub przychodni lekarskiej.

Utrudnienia jazdy z powodu zawianych i zwężonych odcinków dróg wystąpiły na wszystkich drogach, oprócz krajowych. Wszystkie służby zatrudnione przy zimowym utrzymaniu pracowały całe doby, żeby poprawić warunki jazdy. W styczniu kilkukrotnie używany był sprzęt do zwalczania śliskości i kilkunastokrotnie sprzęt do odśnieżania. Akcje te są jednak bardzo kosztowne – w samym tylko styczniu Powiatowy Zarząd Dróg wydał 500 tys. zł na zimowe utrzymanie dróg (dla porównania, przez cały ubiegły rok ok. 50 tys).
W miesiącu lutym PZD rozpoczął pracę przy usuwaniu i wywożeniu śniegu na terenie miasta Gniezna z zatok autobusowych i parkingów. Ponowne opady śniegu, zamiecie i zawieje śnieżne spowodowały wzrost wydatków finansowych, gdyż musiał zostać użyty sprzęt ciężki (równiarki, ciężkie pługi Fadromy, koparko ładowarki, pługi wirnikowe itp.), którego zadaniem było przywrócenie przejezdności dróg oraz wykonanie poszerzenia do szerokości umożliwiającej przejazd dwóch pojazdów. Nadzór nad pracami tego sprzętu na drogach powiatowych przejął Dyrektor PZD Jerzy Szczepański. Obecnie cel ten jest zrealizowany na 90 % dróg powiatowych.
Bardzo dobrze przebiega współpraca pomiędzy zarządami dróg i gminami, które użyczały sprzętu do odśnieżania. Rejon Dróg Krajowych wspomógł PZD pługami wirnikowymi.

Ze względu na prowadzone każdego dnia prace na drogach, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu funduszu na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 650.000 zł. Dla porównania, za te pieniądze można by wykonać ponad 3 km chodnika lub nakładek bitumicznych.
Mimo dodatkowych środków finansowych prace muszą być wykonywanie roztropnie i oszczędnie, bo jeden wyjazd pługów patrolowych na drogi powiatowe to kwota 17.000 zł, a jedno sypanie dróg to kwota 25.000 zł.

W dniu 10.02 br. wystąpiły ponowne opady śniegu i zamiecie śnieżne. Uruchomiony sprzęt do odśnieżania w godzinach popołudniowych i nocnych doprowadził stan dróg do przejezdności takiej jak przed wystąpieniem tych zjawisk.
Wczoraj pracowały 3 koparko- ładowarki w miejscach najbardziej zawianych śniegiem.
Na terenie powiatu występuje jeden odcinek drogi nieprzejezdny tj. Łagiewniki Kościelne- Kamieniec. Jest to odcinek o dł. 1, 8 km nie zamieszkały i po otrzymaniu pługa wirnikowego z RDK zostanie przywrócony przejazd.

Przepraszam wszystkich użytkowników dróg za utrudnienia w przejeździe po drogach powiatowych, ale przy takich ekstremalnych warunkach niespotykanych od lat trudno było uniknąć utrudnień na drogach. Apelujemy również o nie przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących przejezdności. Niestety, do PZD trafiało wiele nieprawdziwych zgłoszeń o nieprzejezdności, dlatego większość z nich przed uruchomieniem sprzętu, musiała być sprawdzona.

Informacje o sytuacji na drogach powiatowych są na bieżąco przekazywane w zakładce "Sytuacja na drogach powiatu gnieźnieńskiego’’.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki