BIPWtorek, 30.5.2023

Leonardo da Vinci w Gnieźnie

Leonardo da Vinci w Gnieźnie
Program Leonardo da Vinci obejmuje kształcenie zawodowe osób o niskich kwalifikacjach, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz promuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.

Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie".

W związku z tym, że jest to program partnerski i ponadnarodowy organizacje lub instytucje, które zamierzają przystąpić do programu, mają możliwość otrzymania dofinansowania na organizację wizyty, czy też spotkania przygotowawczego w jednym z krajów unii europejskiej. Takie spotkanie odbyło się w gnieźnieńskim Centrum Aktywności Społecznej ,,LARGO’’. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji z następujących krajów: Francji, Czech, Belgii, a ze strony polskiej przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Spółdzielni Socjalnej UL z Wrześni.

Partnerzy francuscy jako liderzy tworzącego się partnerstwa w ramach programu LEONARDO DA VINCI "Transfer innowacji 2010" przygotowali do realizacji projekty w następujących obszarach:

  • trening zawodowy
  • usługi
  • rolnictwo
  • trening do zatrudnienia jako kontynuacja Equal
  • edukacja przez życie.

Uczestnicy spotkania przyznali, że wielkim problemem, z jakim musi zmierzyć się Europa, jest starzenie się społeczeństwa. W związku z tym należy się zastanowić się, jak można pomóc osobom starszym, by jak najdłużej mogły cieszyć się życiem i czuć potrzebne w społeczeństwie.

Cieszę się, że został poruszony problem starzenia się Europy – powiedział podczas spotkania wicestarosta Dariusz Pilak. – Dziś Europa idzie w stronę materializmu i konsumpcjonizmu, chce marginalizować starość i śmierć. A przecież to jest element, który towarzyszy ludzkiemu życiu i którego nie unikniemy, w związku z czym będziemy potrzebowali coraz lepszych mechanizmów, coraz lepiej przygotowanych młodych pokoleń, które będą troszczyć się o starsze osoby. Z doświadczenia wiem, że nie ma znaczenia tutaj zasobność materialna danego kraju UE, tylko mentalność kulturalno-obyczajowa powoduje, że tego tematu staramy się unikać – podkreślił wicestarosta.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki