BIPSobota, 03.6.2023

Rada sportu podsumowała 2009 rok

Rada sportu podsumowała 2009 rok
Wicestarosta Dariusz Pilak serdecznie podziękował członkom Powiatowej Rady Sportu za udzielane Zarządowi Powiatu wsparcie i cenne opinie. Wicestarosta zaznaczył, że dla Zarządu Powiatu sport jest jednym z priorytetów i w związku z tym są podejmowane liczne działania, które mają na celu pomoc sportowcom w rozwijaniu swoich talentów i umiejętności. Dariusz Pilak podkreślił przy tym, że nie należy spisywać na straty projekt zarządu, dotyczący budowy kompleksu widowisko-sportowego przy ulicy Sobieskiego. Taka hala należy się miastu Gniezno i powiatowi gnieźnieńskiemu. Baza sportowa jest niezbędna zarówno uczniom szkół ponadgimnazjalnych, jak i lokalnemu środowisku sportowemu.Zadania zrealizowane przez powiat gnieźnieński w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

Powiat Gnieźnieński w ubiegłym roku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczył środki finansowe w wysokości 650.000,00 zł. W ramach wymienionej kwoty zostały zrealizowane następujące zadania:

Dofinansowanie oraz wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego (200.000,00 zł). Wsparcie otrzymały: UKH „START 1954”, KS Gniezno, KS „STELLA” Gniezno, MKK Gniezno, KS Mieszko Gniezno, TŻ START Gniezno i MKS Gniezno.

Realizacja zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (300.000,00 zł)

  • Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (200.000,00 zł.)
  • Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym – przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości (70.000,00 zł.)
  • Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego (10.000,00 zł.)
  • „Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo - turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizacja eliminacji powiatowych (Mistrzostw Powiatu) i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego” (10.000,00 zł.)
  • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach wypoczynku podczas ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią (10.000,00 zł.)
Stypendia i nagrody dla wyróżniających się sportowców, trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. W 2009 roku, stypendia sportowe otrzymały 23 osoby na łączną kwotę 34.800,00 zł, a 10 osób otrzymało jednorazowe nagrody Starosty Gnieźnieńskiego o łącznej wartości 5.000,00 zł.

Pomoc gminom w zakresie modernizacji boisk i innych obiektów sportowych. W roku ubieg powiat gnieźnieński zabezpieczył w swoim budżecie środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł z których skorzystały Gmina Kiszkowo i Kłecko.

Powiat Gnieźnieński w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku współorganizował i współfinansował wiele imprez sportowych oraz rekreacyjno – sportowych, np.:
I Mistrzostwa Polski w Nordic Walking, Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych, XI Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Tenisie Stołowym „Sprawni Razem”, Eliminacje do Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej „Sprawni Razem”, VII Zimowy Bieg Trzech Jezior, XIX Jesienny Bieg Osiedla Winiary, Rajd Samochodowy „Szlakiem Ziemi Gnieźnieńskiej” Osób Niepełnosprawnych, I Letnia Spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej, Ogólnopolski Turniej Wielkanocny w Unihokeju, V Memoriał im Andrzeja Bilskiego Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej, Festyn sportowo – rekreacyjny „Mamo, Tato baw się z nami”, IX edycji Pucharu Wielkopolski w Plażowej Piłce Nożnej, Trzecie Zawody w pływaniu o Puchar Campingu Borzątew w ramach Grand Prix Wielkopolski, Międzynarodowe Mistrzostwa w Wędkarstwie Spławikowym, Rozgrywki Młodzieżowych Drużyn Osiedlowych w Piłkę Nożną, Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w Piłce Nożnej pod Patronatem Antoniego Piechniczka, XI Bieg im. Ks. Jerzego Popiełuszki, I Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Unihokeju dziewcząt i chłopców, Mistrzostwa Polski Powiatów w Brydżu Sportowym.

Należy również przypomnieć, że w 2009 roku powiat gnieźnieński w pełni sfinansował budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego we Witkowie.
Zadania, które powiat gnieźnieński będzie realizował w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

Powiat Gnieźnieński na 2010 rok na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczył środki finansowe w wysokości 635.000,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną zrealizowane następujące zadania:

Dofinansowanie oraz wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego (160.000,00 zł).

Realizacja zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

  • Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (180.000,00 zł.)
  • Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym – przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości (90.000,00 zł.)
  • Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego (10.000,00 zł.)
  • „Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo - turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizacja eliminacji powiatowych (Mistrzostw Powiatu) i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego” (8.000,00 zł.)
  • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach wypoczynku podczas ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią (8.000,00 zł.)
Stypendia i nagrody dla wyróżniających się sportowców, trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. stypendia sportowe (40.000,00 zł.), jednorazowe nagrody Starosty Gnieźnieńskiego (8.000,00 zł.)

Pomoc gminom w zakresie modernizacji boisk i innych obiektów sportowych (20.000,00 zł)

Ponadto Powiat Gnieźnieński w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku będzie współorganizował i współfinansował wiele imprez sportowych oraz rekreacyjno – sportowych.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki