BIPCzwartek, 08.6.2023

Wielkopolska inauguracja projektu „Fizyka jest ciekawa”

Wielkopolska inauguracja projektu „Fizyka jest ciekawa”
Tym działaniom służy między innymi realizacja eksperymentu i innowacji pedagogicznej. Eksperyment pedagogiczny są to działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, natomiast innowacja pedagogiczna jest to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie chętnie wspiera realizację takich działań, czego wyrazem jest nagrodzony HITEM 2009 Gnieźnieński Program Wspierania Szkoły obejmujący 12 projektów dydaktycznych i wychowawczych.

Kolejną cenna inicjatywą jest przystąpienie szkół z terenu naszego powiatu do realizacji projektu „Fizyka jest ciekawa”. Celem projektu jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki. Jego realizację umożliwi wykorzystanie nowatorskiej pomocy edukacyjnej, opracowanej z myślą o usprawnieniu nauczania przedmiotów ścisłych. Dzięki zestawom dydaktyczno-edukacyjnym wiedza teoretyczna będzie przedstawiona w ciekawy sposób ze wskazaniem jej praktycznego zastosowania. Projekt "Fizyka jest ciekawa" współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje 70 wybranych liceów z 3 województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Każda ze szkół zostanie doposażona w sprzęt potrzebny do jego wdrożenia. Z Powiatu Gnieźnieńskiego do projektu zakwalifikowały się dwa licea: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie i II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie, natomiast Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie został wpisany na listę rezerwową. W ramach projektu każda szkoła otrzyma 5 notebooków wraz z zestawem pomocy dydaktycznych, drukarkę oraz zestawy do pracy - materiały do doświadczeń, płyty CD z pokazami doświadczeń z poznańskiego UAM i programy multimedialne. Uczniowie I klas i ich nauczyciele będą mieli możliwość wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych w nauce i nauczaniu fizyki również po zakończeniu projektu. W konferencji inaugurującej projekt w 35 szkołach województwa wielkopolskiego, która odbyła się 18 lutego 2010 roku o godz. 10.00 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestniczyli dyrektorzy gnieźnieńskich placówek, nauczyciele fizyki oraz dyrektorka Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Aleksandra Kuźniak.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki