BIPNiedziela, 28.5.2023

Ks. Jarosław Bogacz gnieźnieńskim kandydatem na EUROLIDERA 2010

Ks. Jarosław Bogacz gnieźnieńskim kandydatem na EUROLIDERA 2010
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, chcąc wyróżnić i nagrodzić osoby, które przyczyniają się do powstania lub realizacji projektów służących mieszkańcom oraz  poprawie warunków życia w regionie, z wykorzystaniem środków z Funduszy Europejskich po raz drugi ogłosiło konkurs na EUROLIDERA.

Przypomnijmy, doskonałym przykładem dofinansowania ze środków unijnych na terenie naszego powiatu są dwa projekty realizowane przez Archidiecezję Gnieźnieńską, na które w sumie pozyskano kwotę w wysokości niespełna 14 mln zł. Pierwszym z nich jest zakończony już projekt pt. „Konserwacja i renowacja zabytków Katedry pw.  Wniebowzięcia NMP  i  św. Wojciecha w Gnieźnie” , w ramach Działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Drugi projekt - „Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie” w ramach Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest w trakcie realizacji.

Środki na te cele przyznano Archidiecezji Gnieźnieńskiej między innymi dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu Księdza Jarosława Bogacza, sprawującego funkcje Dyrektora Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Konserwatora Diecezjalnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych należy spełnić szereg warunków m.in. poprawnie przygotować dokumentację konkursową, w przypadku projektów infrastrukturalnych również dokumentację techniczną, dotrzymać terminów realizacji, poprawnie rozliczyć wnioski o płatność.

Ksiądz Jarosław Bogacz dodatkowo nadzoruje i koordynuje projekty, reprezentuje Archidiecezję Gnieźnieńską w negocjacjach dotyczących zadań w zakresie ich realizacji, dla dobra jak najlepszego wykonania projektów często podejmuje działania wykraczające poza obowiązki służbowe.

Nieprzeceniony pozostaje fakt ogromnego wkładu pracy osób zaangażowanych w realizacje tak kosztownych projektów, przyczyniających się do zachowania naszego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju regionu. Konkurs na EUROLIDERA jest jednym ze sposobów wyróżnienia i niewątpliwie docenienia działalności osób bezpośrednio odpowiedzialnych za wykorzystanie unijnych funduszy.

Zwycięskich Laureatów konkursu EUROLIDER 2010 poznamy podczas III Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniach 7-8 maja 2010 r. w Warszawie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki