BIPCzwartek, 01.6.2023

Zebranie Powiatowej Rady Młodzieży

W posiedzeniu udział wziął Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pan Marek Szczepanowski oraz następujący goście: Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Leon Budniak oraz pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Pani Danuta Staszak, która przybliżyła członkom rady zasady działalności poradni oraz zakres możliwości jakimi dysponuje.

Na spotkaniu omówiono i podsumowano wizytę w Sejmie RP oraz udział w „Inauguracji Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport".

Głównym tematem spotkania było omówienie przygotowań do olimpiady szkół ponadgimnazjalnych „Złote Asy", która odbędzie się 31 marca w hali sportowej II LO. Organizatorem tego konkursu jest Powiatowa Rada Młodzieży.

Wydział Promocji i Rozwoju
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki