BIPPiątek, 09.6.2023

„Ekologiczne i Energetyczne Zagrożenia i Nowe Wyzwania” - podsumowanie Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

„Ekologiczne i Energetyczne Zagrożenia i Nowe Wyzwania” - podsumowanie Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Człowiek zaczął intensywnie i widocznie eksploatować środowisko. W XX wieku objawy niszczenia środowiska spotęgowały się. Masowo stosowane technologie wzmagały szkodliwy wpływ produkcji na otoczenie. Wielkie osiągnięcia człowieka zaczęły się obracać przeciwko niemu. Dzisiaj musimy czuwać, aby wpływ człowieka na środowisko nie naruszał zasadniczych praw przyrody, by nie pogarszać warunków biologicznych życia człowieka, a pogorszone naprawić.

By uświadomić tę zależność między ekologią, ekonomią i problematyką społeczną, w dniach 15-16 marca w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pn. „Ekologiczne i Energetyczne Zagrożenia i Nowe Wyzwania”.

Celem konferencji było stworzenie szerokiej platformy dla prezentacji wyników i wymiany doświadczeń oraz konsolidacja polskiego środowiska naukowego związanego z aktualnymi problemami z pogranicza ochrony środowiska oraz energetyki, zarządzania, transportu, informatyki i medycyny.

Jak podkreślił starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, sprawujący patronat nad konferencją, rozwój społeczno – gospodarczy wiąże się z potrzebą zdobywania wiedzy na temat otaczających nas zagrożeń. Zagrożenie środowiska polega na zanieczyszczeniu i wyczerpywaniu jego zasobów naturalnych. Główne źródło zanieczyszczenia to przemysł, transport i gospodarka komunalna. Powiat Gnieźnieński stara się aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości proekologicznej mieszkańców w poszukiwaniu nowych rozwiązań i promowaniu technologii przyjaznych środowisku.

Na trwającej dwa dni konferencji poruszono zagadnienia związane z:

 • gospodarką odpadami (aspektami prawnymi i technicznymi);
 • substancjami humusowymi gleb i wód – ich znaczeniu ekologicznym;
 • informatycznymi narzędziami monitorowania jakości środowiska;
 • systemami IT wspierającymi generację rozproszoną energii elektrycznej;
 • niebezpieczeństwami związanymi z energetyką jądrową;
 • współczesnymi tendencjami w ochronie środowiska;
 • klasycznymi i współczesnymi podejściami do ochrony środowiska;
 • gazami o niebywałym wpływie na nasze życie;
 • z zużyciem oleju smarującego a emisją składników toksycznych;
 • oszczędnościami paliw dzięki nowoczesnym rozwiązaniom sterowaniu w automatycznych skrzyniach biegów;
 • napędami hybrydowymi pojazdów samochodowych;
 • czynnikami środowiskowymi a zdrowiem.

Problematykę przedstawili wykładowcy z Wydziału Chemii UAM w Poznaniu, Instytutu Ochrony Środowiska, Instytutu Informatyki, Instytutu Transportu, Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji PWSZ w Gnieźnie, Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Program konferencji obejmował również omówienie sesji posterowej. Tematyka spotkania pozwoliła przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane z dbałością o bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne oraz przedstawić kierunki działań w perspektywie nowych wyzwań.

Organizatorem konferencji była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie.

Honorowy patronat nad konferencja sprawowali rektor PWSZ w Gnieźnie prof. dr hab. Józef Garbarczyk i starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki