BIPCzwartek, 01.6.2023

Festiwalowy zawrót głowy

Festiwalowy zawrót głowy
Współorganizowało festiwal pod czujnym okiem Ewy Ortarzewskiej, koordynatora tej intelektualnej i artystycznej przygody, wiele podmiotów, w tym również Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Cele Festiwalu, który stał się już stałym elementem lokalnego krajobrazu kultury, określił podczas ceremonii otwarcia jej patron – starosta Krzysztof Ostrowski: Bogata oferta Festiwalu umożliwia integrowanie środowisk działających na rzecz rozwoju nauki i kultury w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, rozwija i pogłębia zainteresowania odbiorców, stwarza możliwość prezentacji dorobku edukacyjnego i kulturalnego różnorodnych podmiotów.

Zwracając się bezpośrednio do młodych uczestników święta kultury i nauki starosta pokreślił jego wartość jako wydarzenia wolnego od indoktrynacji politycznej i propagandowej: - Pomyślcie, jakie to szczęście móc realizować się twórczo w każdej dziedzinie życia i nauki, zgodnie z własnym sumieniem, przy pełnym wsparciu waszych opiekunów i prawie do wyrażania niczym nie skrępowanej myśli. Ten Festiwal niech będzie dla was taką namiastką wolności i demokratyzacji życia. Realizujcie swoje najbardziej karkołomne pomysły, nie bójcie się konstruktywnej krytyki, bo tylko tak możecie zmieniać oblicze naszej współczesności.

Festiwal wypełniły wydarzenia o bardzo różnym charakterze. Salę koncertową w szkole muzycznej odwiedził tłum odbiorców spragnionych kontaktu z żywą muzyką, na wernisażach obecni byli z własnej i nieprzymuszonej woli odbiorcy w wieku od lat kilku do stu zainteresowani estetyczną wartością sztuki, liczne warsztaty psychologiczne pokazały, że odczuwamy chaos współczesności, dlatego poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jacy jesteśmy, dokąd zmierzamy. Udział w wykładach naukowych i konferencjach interdyscyplinarnych, organizowanych miedzy innymi przez GWSHM „Milenium”, Kolegium Europejskie oraz PWSZ, pozwolił poszerzyć wiedzę na bardzo różne tematy: od ekologii, przez medioznawstwo, po energetykę jądrową. Podczas trzydniowych obchodów Dni Irlandii można było poznać kulturę, zwłaszcza muzyczną Zielonej Wyspy, sprawdzić znajomość języka angielskiego podczas konkursu tematycznego, wreszcie wziąć udział w żywiołowym koncercie w eSTeDe, który odkrył bogactwo etnicznej muzyki celtyckiej. Solistka zespołu „Celtic” poprowadziła również warsztaty tańca irlandzkiego dla wszystkich chętnych. Gniazdo Talentów umożliwiło promocję młodym ludziom, których marzeniem jest scena, Przegląd Twórczości Religijnej uczył jak „Być świadkiem miłości” i pozwolił spełnić się artystycznie młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną z 20 ośrodków nie tylko wielkopolski. Biblioteka Pedagogiczna przygotowała warsztaty poświęcone zdobywaniu informacji i technologii pracy umysłowej. Nie zabrakło również warsztatów doskonalących takie umiejętności, jak liczenie…, ale techniką starożytnych Hebrajczyków, wreszcie - ćwiczących sprawność manualną. Origami okazało się „sztuką niełatwą i niemałą”, ale bardzo atrakcyjną w opinii uczestników.

W harmonogramie Festiwalowych wydarzeń pojawiły się również liczne konkursy: literackie, poświęcone tematyce morskiej, rozgrywki w Sudoku, których laureaci wykazali się wiedzą i umiejętnościami godnymi najwyższego podziwu.

Festiwal trwał pięć dni, które łącznie wypełniło około 110 godzin wydarzeń artystycznych i naukowych, co daje imponująca liczbę 20 godzin na dobę. Dzięki równoległości wydarzeń potencjalny odbiorca mógł być obecny wszędzie tam, gdzie działo się coś interesującego dla niego. Ogółem w różnego typu spotkaniach, warsztatach i wykładach uczestniczyło około 3,5 ‑­tysiąca osób. Taka skala frekwencji oznacza, że potrzeba bezpośredniego obcowania ze sztuką i nauką jest ogromna, a festiwalowe propozycje są atrakcyjne dla odbiorców. Ceremonii zamknięcia Festiwalu towarzyszyły popisy zespołu „Strzecha”. Ostatni akcent Festiwalowej Gali stanowiło wręczenie wyróżnień i nagród zarówno laureatom, jak i współautorom tego intelektualno – artystycznego święta.

Dokonując podsumowania pięciu dni triumfu nauki i kultury, starosta Krzysztof Ostrowski powiedział: - Pragnę raz jeszcze pogratulować wszystkim organizatorom, podziękować za wysiłek, bo przecież to przedsięwzięcie niezwykle trudne nie tylko twórczo, ale także logistycznie. Mam nadzieję, że tegoroczne wydarzenia zainspirują Państwa do nowych działań, których równie bogatą ofertę przedstawicie już za niespełna 12 miesięcy, na III już Festiwalu Nauki i Kultury w Gnieźnie.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki