BIPNiedziela, 04.6.2023

Być Ojczyźnie wiernym

Być Ojczyźnie wiernym

W części przedpołudniowej zaproszeni goście, studenci oraz młodzież szkół powiatu gnieźnieńskiego uczestniczyła w emisji filmu "The Sowiet Story", wskazującego analogie pomiędzy systemem nazistowskim i komunistycznym we wczesnych etapach II wojny światowej. Projekcję wstrząsającego dokumentu zakończyła dyskusja poprowadzona przez prof. Leszka Mrozewicza z udziałem uczestników tegorocznego wyjazdu na Wschód w ramach realizacji projektu "Śladami kultury i martyrologii Polaków na Wschodzie", opatrzona komentarzem naukowym prof. Grzegorza Łukomskiego.

W atmosferze głębokiego skupienia odbył się Marsz Pamięci pod Dęby Katyńskie. W tym symbolicznym miejscu podczas uroczystego apelu oddano hołd zarówno ofiarom bestialskiego mordu, jak i ofiarom katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Dziewięćdziesiąt sześć zniczy płonących na tle powiewającej flagi narodowej, złożonych przez młodzież przy wtórze "Requiem d - moll" Wolfganga Amadeusza Mozarta, nadały całości charakter wydarzenia niemal metafizycznego. Poetyckie "Póki my żyjemy" w wykonaniu Wojciecha Kalinowskiego stało się apelem o wypróbowanej mocy, którego przesłanie wzmocniło wspólne wykonanie "Mazurka Dąbrowskiego".

Popołudniową część uroczystości poprzedziła msza święta w kościele św. Trójcy w intencji ojczyzny i ofiar, koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Bogdana Wojtusia.

Ksiądz Zenon Rubach w wygłoszonej homilii przywołał dramat polskiej Golgoty Wschodu, okres zakłamywania prawdy o Zbrodni Katyńskiej, przypomniał ból rodzin, których najbliższych skazano na niepamięć: - Ale teraz nadszedł czas prawdy. Dzięki inicjatywie pana starosty Krzysztofa Ostrowskiego Starostwo Powiatowe organizuje głównie dla ludzi młodych wyjazdy na Wschód do tych miejsc, które pozwalają przeżyć dramat sprzed 70. lat osobiście. Dzisiaj pod Tablicą - Krzyżem Katyńskim zostanie złożona ziemia z tego miejsca kaźni. Dokonamy również odsłonięcia tablicy poświęconej ppor. Marianowi Brossowi, gnieźnianinowi, który jak wielu poniósł śmierć z rąk NKWD. To miejsce już zawsze będzie uobecniało dramat przeszłości.

Podczas ceremonii odsłonięcia tablicy starosta Krzysztof Ostrowski odniósł się do wydarzeń sprzed lat słowami: - Katastrofa lotnicza prezydenckiego samolotu w dniu 10 kwietnia 2010 roku nadała katyńskiej kaźni wymiar głęboko historiozoficzny. Pan Prezydent Lech Kaczyński, niestrudzony kustosz pamięci narodowej, w swoim ostatnim dialogu życia i śmierci pokonał fałsz historii, uświadamiając światu istotę dramatu polskiej inteligencji zamordowanej bestialsko w Katyniu. Tym samym prawda zatriumfowała, a moralne zadośćuczynienie wobec poległych i ich rodzin zostało spełnione.

Odnosząc się do wypowiedzi z niewygłoszonego już prezydenckiego przemówienia i przywołując pamięć tragicznej katastrofy, starosta zwrócił się do mieszkańców Ziemi Gnieźnieńskiej:

- Kto mógł przewidzieć, że słowa pana prezydenta zostaną przypieczętowane kolejną daniną polskiej krwi? Że polska delegacja złoży "siebie jako ofiarę w hołdzie"? Smutny to i bolesny triumf prawdy nad kłamstwem, ale niewątpliwie obwieszczający światu zwycięstwo zza grobu idei, która "trwa i pójdzie dalej…". Idei wolności, szacunku dla prawdy i człowieka jako osoby ludzkiej, o co walczył słowem przez cały swój pontyfikat nasz papież Jan Paweł II. (…) Rany naszego narodu nie mogą się zabliźnić błoną niepamięci, bo to oznaczałoby podłość.

Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, Janusz Sekulski, przywołał historię mordu katyńskiego, podkreślając, że to bezprecedensowy w dziejach świata akt pogwałcenia praw człowieka. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppor. Marianowi Brossowi, dokonali starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski oraz Prezes Stowarzyszenia Katyń - Tadeusz Patecki, urnę z ziemią katyńską złożyła delegacja uczniów z ZSP nr 2.

Za aktywną działalność na rzecz prawdy Stowarzyszenie Katyń w Poznaniu Medalem Pamiątkowym za utrwalanie pamięci o Zbrodni Katyńskiej odznaczyło prezesa Sekulskiego oraz wyróżniło okolicznościowym albumem starostę gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego. Prezes Tadeusz Patecki odczytał również akt pośmiertnej nominacji na wyższe stopnie oficerów zamordowanych w Katyniu.

Lekcją bolesnego patriotyzmu okazała się poetycka reminiscencja "Wierni Ojczyźnie imienia zapomnianych bohaterów" w wykonaniu aktorów Teatru im Al. Fredry - Wojciecha Siedleckiego i Wojciecha Kalinowskiego.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Tablicą - Krzyżem stało się symbolem naszej więzi z ofiarami Zbrodni Katyńskiej.

Zamykając uroczystość starosta Krzysztof Ostrowski podziękował współorganizatorom oraz uczestnikom tego święta patriotów.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki