BIPŚroda, 07.6.2023

Vivat Akademia!

Vivat Akademia!

  • Wydziału Studiów Edukacyjnych, kierunek - Pedagogika, specjalność - Edukacja europejska, odbywających studia I i II stopnia, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne. Łącznie absolutorium uzyskało 97 osób.
  • Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek Politologia, studia I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne. Łącznie absolutorium uzyskało 50 osób.
  • Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunku Komunikacja Europejska, studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, specjalność: medioznawstwo, bałkanistyka, oraz bałkanistyka – zajęcia prowadzone w języku angielskim.
  • Wydziału Historycznego, kierunek Historia sztuki, specjalność – Europeistyka kulturowa. Łącznie absolutorium uzyskało 104 osoby.

Absolutorium udzielili dyrektor naukowy CEG prof. dr hab. Leszek Mrozewicz oraz prorektor ds. kształcenia UAM prof. dr hab. Krzysztof Krasowski.

W tej podniosłej chwili towarzyszył absolwentom i ich najbliższym także wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak.

Gratulując sukcesu, prof. Mrozewicz zwrócił się do studentów:
Dzisiaj świętujemy efekt zmagań ze studencką codziennością podmiotów obu stron katedry. Cieszę się, że właśnie w tej uczelni, w Kolegium Europejskim Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kształcą się młodzi ludzie, którzy wiedzą, że ich działanie polega na pewnej misji na rzecz nowoczesnego społeczeństwa funkcjonującego w ramach wspólnoty europejskiej. Studia, które ukończyliście Państwo, przygotowują do upowszechniania idei integracji europejskiej. Jestem przekonany, że Wasze kwalifikacje zawodowe pozwolą współtworzyć życie naszej lokalnej społeczności jako elementu struktury Unii Europejskiej. Macie Państwo niepowtarzalną okazję, by uczestniczyć w procesie transformacji społecznej i przyczynić się do wykształcenia nowego pokolenia Polaków, dla którego pojęcie granic państwowych i różnej waluty będzie czystą abstrakcją. Wierzę, że wykorzystaliście Państwo wszystkie możliwości, jakie dała Wam uczelnia i zmaterializowaliście swoje nadzieje. Czas na uruchomienie potencjału, który zainwestowali w Was Wasi profesorowie i nauczyciele akademiccy.

W ceremonii wręczenia aktu uzyskania absolutorium uczestniczył także wicestarosta Dariusz Pilak, który podziękował władzom uczelni i kadrze naukowej za szansę udzielaną co roku młodym obywatelom miasta i powiatu. Absolwentom życzył natomiast podejmowania kolejnych życiowych wyzwań, a ich bliskim, oprócz gratulacji, złożył życzenia wszelkiej pomyślności.


Absolwenci tuż przed odebranie karty absolutoryjnej

Dyrektor Naukowy Kolegium Europejskiego - prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

Prorektor ds. kształcenia UAM prof. dr hab. Krzysztof Krasowski

Zaproszeni na uroczystość goście oraz rodziny absolwentów


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki