BIPCzwartek, 08.6.2023

Pracownicy urzędu pracy świętowali jubileusz

Pracownicy urzędu pracy świętowali jubileusz

27 stycznia 1919r Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski przy współudziale Premiera Ignacego Jana Paderewskiego oraz ówczesnego Ministra Pracy i Opieki Społecznej Jerzego Iwanowskiego podjął Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

Po roku 1989 konieczne stało się podjęcie działań legislacyjnych w zakresie funkcjonowania służb zatrudnienia w nowych dynamicznie zmieniających się warunkach. Nowoczesny ustrój służb zatrudnienia wprowadzony został ustawą z dnia 28 grudnia 1989 r o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zastąpionej obowiązującą po dzień dzisiejszy, z licznymi aktualizacjami, ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W skład publicznych służb zatrudnienia wchodzi dzisiaj 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 powiatowych. Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej publiczne służby zatrudnienia naszego kraju stały się członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES, które utworzono 15 lat temu. Ich podstawowe zadanie sprowadza się do międzynarodowego pośrednictwa pracy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do podstawowych usług świadczonych przez pracowników urzędów pracy należą: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, planowanie Rozwoju zawodowego i organizowanie szkoleń oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i prowadzenie klubów pracy.

W imieniu swoim i Zarządu Powiatu chciałbym Państwu bardzo podziękować za to wszystko, co robicie w zakresie łagodzenia bezrobocia – dziękował podczas uroczystości zorganizowanej w Centrum Kultury ,,Scena to dziwna’’ starosta Krzysztof Ostrowski. Kładę nacisk na słowo ,,łagodzenie’’, bo mam pełną świadomość, a Państwo chyba jeszcze większą, że główne instrumenty walki z bezrobociem ma rząd – i to niezależnie od tego, kto rządzi. Pracownicy urzędu pracy mogą te skutki łagodzić. Robicie to Państwo w sposób imponujący. W ciągu ostatnich kilku lat wizerunek urzędu bardzo się zmienił, za co chciałbym Państwu serdecznie podziękować – za zaangażowanie, za serce, za poszukiwanie nowych rozwiązań i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Za wyrazy uznania podziękowała staroście dyrektor PUP Małgorzata Matczak. Jest to trudna służba – przyznała. – Zmieniały się przepisy i realia. W stosunku do tego, w jakich warunkach zaczynaliśmy dziś są one całkiem dobre, choć pewnie do doskonałości jeszcze trochę brakuje. Małgorzata Matczak życzyła również pracownikom urzędu zadowolenia i satysfakcji z pracy.

Życzenia przybył złożyć także prezes GARG Juliusz Trojanowski. Jak przypomniał, jego współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczęła się 15 lat temu, gdy rozpoczął pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, a obecnie wspólne działania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia prowadzi z ramienia GARG.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki