BIPPiątek, 02.6.2023

„Bo wszystkie dzieci nasze są…”

„Bo wszystkie dzieci nasze są…”
Wykonanie tego zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 umożliwiła między innymi realizacja projektu, na którego środki placówka pozyskała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Wychowankowie Ośrodka uczestniczyli w zajęciach socjoterapeutycznych poświęconych głównie problematyce dorastania, przemocy, asertywności. Uczyli się sztuki kontrolowania emocji, zwłaszcza negatywnych, poznawali problemy seksualności. Warsztaty filmowe i teatralne miały na celu rozwijać wrażliwość i poczucie estetyki. Podczas wycieczek tematycznych dzieci zwiedzały muzea i wystawy, dzięki którym mogły identyfikować się z ze swoją lokalną Ojczyzną.

Podsumowanie projektu stanowił Wielki Festyn Integracyjny, w którym obok wychowanków SOSW nr 1 wzięły udział dzieci z gnieźnieńskich szkół podstawowych, przedszkoli, Domu Dziecka oraz SOSW z Koła. Honorowy gość Festynu, wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak tym razem uczestniczył aktywnie z dziećmi w zabawie. Wspólne konkursy, wspólne posiłki, wspólne tańce i śpiewy – słowem integracja, która daje nadzieję na przełamanie barier oraz negatywnych stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki