BIPŚroda, 31.5.2023

Uczniowie otwarci na inicjatywy, twórczy i aktywni

Uczniowie otwarci na inicjatywy, twórczy i aktywni

W II edycji projektu „Praca z uczniem zdolnym i aktywnym” uczestniczyło łącznie 38 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego. Zajęcia były prowadzone przez 16 pracowników dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W ramach programu uczniowie odbyli m.in. podróż studyjną do Berlina, a członkowie koła humanistycznego wizytowali Pragę.

W ramach działalności programowej odbyły się:

  • 4 - wykłady otwarte
  • 9 spotkań - warsztaty specjalistyczne dla humanistów
  • 12 spotkań - warsztaty specjalistyczne w I Pracowni Fizycznej Wydziału Fizyki UAM
  • 10 spotkań - zajęcia laboratoryjne w PWSZ
  • 21 spotkań tutorskich
  • 10 spotkań -zajęcia informatyczne
  • 10 spotkań - seminaria matematyczno-fizyczne

Jak podkreśliła koordynator projektu, Ilona Kozłowska, w tym roku w zajęciach mogli brać udział również uczniowie, z którymi realizujący zadania nie zawarli kontraktu, jeżeli tylko tematyka spotkań stanowiła przedmiot ich zainteresowań. Te działania miały na celu spełnić oczekiwania uczniów, którzy nie wierząc we własne siły, lub skrywając swoje talenty, nie zostali nominowani do udziału w projekcie.

Najwięcej satysfakcji zarówno autorce projektu, jak i wykładowcom dostarczyły opinie uczestników projektu, którzy podkreślali, że projekt w pełni pozwalał realizować ich zainteresowania.

Oceniając realizację projektu, wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak podkreślił, że projekt „Praca z uczniem twórczym i aktywnym” jest realizowany w powiecie w ramach dodatkowych działań pozalekcyjnych. Oświata jest jednym z priorytetów Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, a milion złotych, który został przeznaczony na wszystkie projekty edukacyjne, z całą pewnością został wykorzystany właściwie i z dużą korzyścią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wicestarosta zaznaczył również, że projekty edukacyjne realizowane w ramach Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły są odpowiedzią powiatu na wskazówki pedagogów i osób związanych z rozwojem edukacji: - Cieszymy się, że na zewnątrz dostrzega się dokonywane przez nas zmiany w oświacie. Gnieźnieński Program Wspierania Szkoły został opracowany bardzo kompleksowo. Cały czas pracujemy nad tym, aby go udoskonalać, ulepszać i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie oraz oferty współpracy. Chcemy jak najlepiej, na wielu płaszczyznach przygotować uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych do studiów na uczelniach wyższych. Młodzi ludzie są otwarci na wszelkie inicjatywy, są twórczy i aktywni. Mnie bardzo cieszy, że nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w różnych konkursach i olimpiadach. Życzę im, aby tak dalej się rozwijali i byli na miarę dzisiejszych wymogów przygotowani do pełnienia w dorosłym życiu różnych funkcji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Ostatnim akcentem spotkania podsumowującego realizację projektu, było przygotowane przez młodzież przedstawienie „Katharsis dla wszystkich”, inspirowane twórczością największego tragika starożytnej Grecji – Sofoklesa.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki