BIPNiedziela, 04.6.2023

Powiat Gnieźnieński – finalistą konkursu

Powiat Gnieźnieński – finalistą konkursu
Przedmiotem oceny są przykłady innowacyjnych przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości, efektywności i dostępności dostarczanych usług.

Konkurs jest jednym z elementów szerokiego projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych (2007-2011)”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt realizuje Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marek Ziółkowski, wicemarszałek Senatu RP i Jego Ekscelencja Enok Nygaard, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 61 praktyk w czterech dziedzinach: gospodarka komunalna (gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, energetyka i ciepłownictwo, zieleń), komunalna gospodarka mieszkaniowa, transport i ochrona zdrowia.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do konkursu zgłosiło praktykę pn. „Promowanie zagadnień związanych z biopaliwami – innowacyjnym potencjałem rozwoju dla Powiatu Gnieźnieńskiego”. W zgłoszeniu w szczegółowy sposób opisano cel, wdrożenie i charakterystykę przedsięwzięcia, jakim jest organizacja konferencji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

We wtorek, 22 czerwca, w siedzibie Senatu RP odbyła się konferencja podsumowująca przebieg konkursu. Program konferencji obejmował prezentacje praktyk, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. W kategorii powiatów, w dziedzinie gospodarka komunalna Powiat Gnieźnieński zajął II miejsce.

Udział w konkursie umożliwił wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami administracji samorządowej oraz wypromował funkcjonalne rozwiązania jednostek w zakresie gospodarki komunalnej, komunalnej gospodarki mieszkaniowej, transportu oraz ochrony zdrowia, dając tym samym poczucie dobrze realizowanych zadań społecznych.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki